Skip to main content

In mei 2020, aan ’t begin van de Corona-crisis, werd een tijdelijk wettelijk kader gecreëerd voor ‘employee benefits’. Dit wettelijk kader kwam tegemoet aan enkele belangrijke bezorgdheden van zowel werknemers als bedrijven :

  • Werknemers die in een stelsel van tijdelijke werkloosheid terechtkwamen konden tòch hun groepsverzekeringsdekkingen behouden (dekking medische kosten, overlijden, gewaarborgd inkomen en natuurlijk ook pensioenopbouw). Daar waar dit in pré-corona tijden wettelijk niet toegestaan was (wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst) werd dit de voorbije maanden de nieuwe standaard. Bedrijven die werknemers toch wilden schrappen uit de groepsverzekeringsdekkingen moesten dit specifiek melden aan hun verzekeraar.
  • Bedrijven kregen het recht om de premiebetaling voor mensen in tijdelijke werkloosheid (door Corona) tijdelijk uit te stellen tot deze mensen opnieuw aan de slag gingen…en uiterlijk tot 30/9/2020

Dit uitzonderingsregime loopt af op 30 september 2020, en dat heeft ook gevolgen !

Wat gebeurt er vanaf 1 oktober ?

Het ‘betalingsuitstel’ van groepsverzekeringspremies voor werknemers in ‘tijdelijke werkloosheid’ wordt niet verlengd

Een paar weken terug werd gecommuniceerd dat bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, tot het einde van het jaar kunnen blijven gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona. Het gaat meer bepaald om bedrijven die 20% procent tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aangegeven dagen in de periode april – juni en bedrijven in sectoren die door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad hun activiteiten beperkt zagen worden. Wat de tweede pijler betreft, worden de Corona maatregelen niet doorgetrokken.

Op 1/10/2020 zal de verzekeraar dus de maandpremie aanrekenen voor de maand september 2020 + zal ook een eventuele opgebouwde betalingsachterstand worden geïnd. Hou hiermee rekening in de cashflowplanning van uw bedrijf !

Kunnen uw werknemers in tijdelijke werkloosheid aangesloten blijven ?

Vanaf 1 oktober 2020 geldt opnieuw het wettelijk kader pré-Corona, en daarin is het niet toegelaten om onderscheid te maken tussen ‘soorten schorsingen van de arbeidsovereenkomst’.  Of nog : wil je dat je werknemers ook tijdens periodes van ‘tijdelijke werkloosheid door vb Corona’ verzekerd blijven voor de dekkingen in de groepsverzekering, dan moet je dit ook doortrekken naar alle andere schorings-redenen (vb thematisch verlof,…).

De meeste verzekeraars bieden dergelijke ‘uitbreiding’ wel aan, maar de praktijk leert dat bedrijven deze optie zelden kiezen.  Immers…door deze uitbreiding te nemen engageert de werkgever zich ertoe tijdens periodes waarin de arbeidsovereenkomst geschorst is (ongeacht de reden), de groepsverzekeringspremie(s) voor de betrokken werknemer(s) toch verder te betalen.  Het is perfect mogelijk om het bestaande groepsverzekeringsreglement alsnog aan te passen en deze optie toe te voegen….zodat al uw werknemers (ook deze in schorsing) ook na 1/10/2020 gewoon verzekerd blijven.

Heeft uw groepsverzekeringsplan deze uitbreiding niet, dan moeten de verzekeringsdekkingen voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst op 1/10/2020 (gedeelelijk) geschorst is (nav tijdelijke economische werkloosheid door Corona) worden verminderd in verhouding tot de tewerkstellingsgraad.

Voor de werkgever vervalt de premieverplichting (prorata het % werkloosheid)…voor de werknemer zijn de gevolgen best ingrijpend :

  • hun verzekeringsdekkingen worden herleid ifv hun effectieve tewerkstellingsgraad
  • bij afloop van de tijdelijke werkloosheid heeft de verzekeraar in bepaalde gevallen recht om opnieuw medische formaliteiten te eisen. En bovendien heeft de verzekeraar het recht om (in geval van schade) tot 2j na de heraansluiting ‘voorafbestaandheid’ in te roepen en op basis daarvan tussenkomst te weigeren.

Ons advies ?

Het spreekt voor zich dat wij werkgevers sterk adviseren om werknemers aangesloten te houden zodat zij in deze (nog steeds) onzekere tijden niet zonder aanvullende sociale bescherming te vallen. Al begrijpen wij dat dit enkel mogelijk is voor bedrijven wiens cashflow dit toelaat.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.

Leave a Reply