Fondsen in de kijker

 

Hier bezorgen we u meer inzicht in uw beleggingsportefeuille.

Keren Multifund Selection

 

Dit fonds heeft een neutraal risicoprofiel (risicoklasse 4 op 7) en streeft naar een positief rendement door te beleggen in een topselectie van betrouwbare en transparante fondsen. Deze selectie gebeurt continu, want het fonds wordt zeer actief beheerd door Keren Finance. Fondsen die teleurstellen of die de beheerder minder bekoren worden verkocht en eventueel vervangen door andere fondsen die volgens Keren Finance meer potentieel hebben of die beter passen bij een mogelijk gewijzigde marktcontext.

Bekijk hier de fondsenfiche
EID Keren Multifund Selection

Capertino SICAV Flexible Allocation

Dit fonds heeft een gebalanceerd risicoprofiel (risicoklasse 5 op 7) en wordt actief beheerd door IFP Investment Management. Dit fondsenhuis doet het beheer niet alleen en krijgt het advies van Stefan Duchateau. Hij is een gewaardeerde consultant, specialist risicobeheer en docent aan de KU Leuven en de Universiteit van Hasselt.

Bekijk hier de fondsenfiche
Visie van de beheerder

Pictet Global Megatrend Selection

Dit fonds heeft een dynamisch risicoprofiel (risicoklasse 6 op 7) en is een 100% aandelenfonds dat belegd in 10 thema’s waarbij minstens 3 zogenaamde ‘Global Megatrends’ samenkomen.

Global Megatrends zijn ‘thema’s die onze planeet de komende decennia zullen veranderen’ (vb. Duurzaamheid | Netwerk-economie | Individualisering | Immaterialisering | Focus op gezondheid | …). Deze ‘Global Megatrends’ worden bepaald door het ‘Kopenhagen Institute for Future Studies’ dat bestaat uit een 40-tal gerenommeerde academici. Wanneer minstens 3 dergelijke trends samenkomen in een concreet en haalbaar beleggingsthema (er zijn voldoende bedrijven in actief, enz.), dan bekijkt Pictet of er een specifiek themafonds voor wordt opgericht. Zo is het themafonds ‘Digital’ een raakpunt van volgende 5 trends : Demografische ontwikkeling + Netwerk economie + Democratisering + Technologische Innovatie + Individualisering.

Wie gelooft in meerdere thema’s uit deze aanpak, kan beleggen in het Pictet Global Megatrend Selection fonds. In dit fonds bent u belegd in de 10 themafondsen van Pictet en geniet u bovendien van een automatische herbalancering die ervoor zorgt dat u een gelijke blootstelling aan elk thema behoudt doorheen de tijd. Hierdoor daalt ook de volatiliteit van het fonds.

Bekijk hier de fondsenfiche
Visie van de beheerder