Bereikbaar

Integer

Modern

Non-conformist

Specialist

Transparant

INTEGER

Onze professionele verzekeringsactiviteiten gaan terug tot 1878!

Dat DOM ook vandaag nog actief is als onafhankelijk specialist is het beste bewijs voor de hoge eisen die we ons al 4 generaties lang stellen.

We vullen dit begrip dan ook ongenuanceerd in:  DOM is niet enkel integer naar de letter, ook naar de geest van de gemaakte afspraken en in ons engagement om steeds in het belang van de klant te handelen.

Integriteit is daarom zonder discussie de belangrijkste basis-waarde van DOM. Het vormt de basis voor een (h)echte vertrouwensband met onze klanten.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.