Skip to main content

Kapitalisatiecontract Tak 23

Wil je een deel van je bedrijfsvermogen wat dynamischer beleggen, dan is een ‘Kapitalisatiecontract in TAK 23’  een bijzonder aantrekkelijk alternatief voor de alom gekende bancaire aandelenbelegging.

Bij een kapitalisatieverzekering in Tak 23 kiest u een mix van beleggingsfondsen die past bij de eigen beleggingsovertuigingen en het beoogde risicoprofiel.  Er is (meestal) géén kapitaalgarantie en ook géén gewaarborgde rentevoet.  Het rendement van je portefeuille is direct gelinkt met de prestaties van de gekozen fondsen.  En dat is natuurlijk de bedoeling.

Bekijk onze expertise

Boekhoudkundige eenvoud en fiscale elegantie

 Verzekerings taksMeerwaardeMinderwaardeCumuleerbaar met verlaagd tarief vennootschapsbelastingAftrek risicokapitaal
Tak 230%BelastbaarAftrekbaarJaNee
(Notionele intrestfatrek)

Vermits in een Kapitalisatiecontract in Tak 23 géén gewaarborgde intresten bestaan en het rendement fluctueert met de koers van de gekozen fondsen, zijn meerwaarden ook niet jaarlijks verworven.  Je realiseert een meer- of minderwaarde dus ze pas op het moment dat je gelden opneemt uit je kapitalisatiecontract (=afkoop).

Bij een kapitalisatiecontract in Tak 23 worden meerwaarden pas belast (in vennootschapsbelasting) wanneer ze effectief gerealiseerd zijn.  En dat is dus pas op het moment van effectieve opname / afkoop.   Staat jouw belegging op moment van opname negaties, dan is de gerealiseerde minderwaarde bovendien aftrekbaar als kost !

Andere fiscale troeven van een kapitalisatiecontract in Tak 23 ?

Beschikt je bedrijf over erg veel financiële middelen, dan komt het niet langer in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.  Een kapitalisatiecontract in Tak 23 wordt in deze beoordeling echter niet meegenomen, waardoor het bedrijven behoedt voor een onbedoeld verlies van dit verlaagde belastingstarief.

0% verzekeringstaks
0% beurstaks bij arbitrages (aan- of verkopen van Tak 23-fondsen binnen het contract)

Het verschil met een bancaire aandelenportefeuille kan niet groter zijn (bron : OnelifeLuxemburg) :

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.