Skip to main content

Kapitalisatiecontract Tak 26

Een Tak 26-belegging is geen termijnrekening én ook geen spaarrekening. Het combineert de troeven van beide : de kapitaals- en intrestgarantie van een termijnrekening, maar dan mét de vrije beschikbaarheid van uw geld. Bovendien krijgt u een jaarlijks variabele winstdeelname wat het rendement ten goede komt.

Bekijk onze expertise

Boekhoudkundige eenvoud en fiscale elegantie

 Verzekerings taksMeerwaardeMinderwaardeCumuleerbaar met verlaagd tarief vennootschapsbelastingAftrek risicokapitaal
Tak 260%BelastbaarAftrekbaarJaJa
(Notionele intrestfatrek)

Anders dan bij een bancaire belegging, een Tak 26-belegging supereenvoudig te waarderen in uw boekhouding.  Het is een ‘verzekeringscontract’ met kapitaalgarantie en een jaarlijks verworven aangroei met intresten & een variabele winstdeelname.   Het volstaat dat uw boekhouder 1x per jaar (bij afsluiting van de boekhouding) de poliswaarde globaal opvraagt en in de boekhouding opneemt.

Belegde je de vennootschapsgelden in een (bancaire) beleggingsportefeuille, dan is een eenmalige waardering onvoldoende.  En is de waardering zelf bovendien erg complex.  Veel werk dus voor uw boekhouder…wat logischerwijs vreet aan je rendement.

Andere fiscale troeven van een kapitalisatiecontract in Tak 26 ?

Beschikt je bedrijf over erg veel financiële middelen, dan komt het niet langer in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.  Een kapitalisatiecontract in Tak 26 wordt in deze beoordeling echter niet meegenomen, waardoor het bedrijven behoedt voor een onbedoeld verlies van dit verlaagde belastingstarief.
0% verzekeringstaks
Net als bij bancaire producten zijn meerwaarden belastbaar :  er wordt 30% roerende voorheffing aangerekend.  Maar anders dan bij de bank, moet deze pas worden betaald bij opname van de gelden.  Zolang je de gelden in je Tak 26-verzekering laat zitten, wordt deze roerende voorheffing dus niet aangerekend.
Meerwaarden zijn belast…maar zijn minderwaarden dan aftrekbaar ?  Bij bancaire beleggingsformules is dat niet het geval, wat een véélgehoorde (terechts) kritiek is !  Maar bij een Tak 26-kapitalisatiecontract is dat wèl het geval en zijn eventuele minderwaarden dus wèl fiscaal aftrekbaar !

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.