Bereikbaar Integer Modern Non-Conformist Specialist Transparant

Familiale professionele traditie sinds 1878

De activiteiten van DOM nv zijn ontstaan in 1878.

Dat DOM ook vandaag nog actief is als onafhankelijk specialist is het beste bewijs voor de hoge eisen die we ons al generaties lang stellen.

We vullen dit begrip dan ook ongenuanceerd in. DOM is niet enkel integer naar de letter, ook naar de geest van de gemaakte afspraken en in ons engagement om steeds in het belang van de klant te handelen.

Integriteit is daarom zonder discussie de belangrijkste basis-waarde van DOM. Het vormt de basis voor een (h)echte vertrouwensband met onze klanten, en staat daarom ook prominent in onze visie, missie  & principes.

Bekijk hier onze kantoorvoorstelling !

Had u graag persoonlijk advies? Contacteer ons.