Pensioenopbouw

Had u graag persoonlijk advies? Contacteer ons Team life voor meer informatie.

Als zelfstandige ondernemer bent u steeds bezig met de toekomst. Hoe innoveren, welke markten aanboren, ... Het zijn steeds drukke tijden, maar zo ontstaat het gevaar dat een groot probleem niet onder ogen wordt gezien. Het Pensioen... Als zelfstandige is het pensioen niet zo goed geregeld als voor een werknemer. Dit is jammer, maar wel de realiteit. DOM erkent dit probleem en zoekt met u mee.

Zorg voor uw levensstandaard, ook na uw actieve loopbaan

 

Een blik op uw wettelijk pensioen

Een zelfstandige en een goed pensioen. Het zijn twee dingen die niet te rijmen vallen. We weten nu al dat het steeds moeilijker zal worden om iedereen een goed pensioen te geven. Heeft u er trouwens al een idee van hoeveel het wettelijk pensioen zal bedragen? Een blik op onderstaande grafiek geeft u al een idee!

grafiek voor website pensioen

Bron : RVP, PDOS, FOD Economie (https://www.onprvp.fgov.be) op 08/02/2016

Zoals u ziet zal het wettelijk pensioen ruim onvoldoende zijn. Uw levensstandaard behouden van zodra u op pensioen bent, zal niet lukken met het pensioen voorzien door de overheid.

Het is duidelijk dat u de nodig stappen moet ondernemen om u zelf te voorzien. Wij bij DOM erkennen het probleem en hebben er dan ook onze specialiteit van gemaakt.

 

Sparen voor uw pensioen, een must

De overheid erkend het probleem en weet dat op pensioen gaan als zelfstandige extra kosten met zich zal meebrengen. Er valt een heel pakket voordelen weg dat vroeger door de firma werd gedragen: een bedrijfswagen, gsm, computer,… Al dit vervangen kost geld en dat is er door het pensioen niet meer.

Daarom dat er een aantal mogelijkheden worden geboden om tijdens uw loopbaan reeds met pensioenopbouw te starten. Deze worden door de fiscus toegejuicht en zullen u of de vennootschap een fiscaal voordeel opleveren.

Natuurlijk is elke situatie uniek en moet u een advies op maat krijgen. Wij bij DOM hebben de ervaring, kennis en tools om elk dossier met de nodige expertise te behandelen.

Ontdek snel welke mogelijkheden er zijn…

Had u graag persoonlijk advies? Contacteer ons Team life voor meer informatie.