Skip to main content

Bestuurdersaansprakelijkheid

U start als zelfstandige en u weet dat ondernemen risico’s inhoudt. Net daarom kiest u samen met uw accountant de juiste ondernemingsvorm. U hebt immers gehoord dat uw aansprakelijkheid hierdoor beperkt wordt.

Maar biedt een vennootschap wel een volledig sluitende bescherming ?  Het antwoord is helaas “Neen”.

Bekijk onze expertise

Enkele voorbeelden die uw beperkte aansprakelijkheid als bestuurder/zaakvoerder doorprikken.

  • Uw bedrijf neemt een werknemer in dienst om de boekhouding te beheren. Deze persoon vergeet om de jaarrekening tijdig neer te leggen.
  • Uw dienstverlenend bedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van IT-consultants bij klanten. Door toedoen van een door uw bedrijf gedetacheerde consultant heeft de klant grote schade opgelopen. Grondig onderzoek toont aan dat deze persoon onvoldoende gekwalificeerd was voor de job.
  • Uw VZW verhuurt een feestzaal. Op de avond van een optreden zijn er ernstige problemen met de elektriciteit als gevolg van niet-betaling van de desbetreffende facturen. Het optreden wordt geannuleerd en uw VZW is niet instaat de toeschouwers te vergoeden. De vrijwillige bestuurders van de VZW dreigen daarom persoonlijk de kosten te moeten vergoeden.

Te zware gevolgen

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat niet-bedoelde vergissingen, nalatigheden, onjuiste verklaringen, … vaak ernstige gevolgen hebben waartegen u niet altijd wordt beschermd door de vennootschap. Uw privé vermogen kan aangesproken worden om mogelijke claims te vergoeden. En dan spreken we nog niet over de kosten van uw juridische verdediging enz.

100% veilig bestaat niet en dat hoeft ook niet. Maar een degelijke bescherming is toch elementair. Afhankelijk van uw activiteit kan een vennootschap dit onvoldoende bieden. Claims kunnen immers uit allerlei hoeken komen (overheid, RSZ, personeel, aandeelhouders, leveranciers, concurrenten, klanten, …).

Oplossing ?

Kies steeds met zorg voor de juiste vennootschapsvorm. Dat is altijd stap 1. Maar kies ook voor een passende verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Deze garandeert u een optimale verdediging tegen schadeclaims inclusief de daarmee samenhangende juridische kosten ! En komt ook tussen in geval van veroordeling.

Dat dit geen dure polis hoeft te zijn, bewijzen we u graag !

Neem vandaag nog contact met ons op en wij stellen u graag de beste oplossing voor.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.