Skip to main content

SFDR -beleid

Dat we bij DOM op lange-termijn denken, werken en adviseren bewijst onze mooie & lange geschiedenis (sinds 1878!).  Duurzaamheid is voor ons geen nieuw modewoord…het past naadloos bij wie we zijn en hoe we naar de wereld kijken.  Bij ons niet de grote statements, maar wel de daad bij het woord in grote en minder-grote beslissingen :

  • In 2021 verhuisden we naar een fonkelnieuw kantoor dat onze mensen & klanten een goed geventileerde en fijne werkomgeving biedt…en tegelijk uitblinkt in energie-efficiëntie!
  • we werken al sinds 2009 volledig papierloos
  • we serveren fairtrade -koffie zonder compromissen te sluiten over de smaak…want daarvoor vinden we koffie te belangrijk 😉
  • onze wekelijkse fruitmand kopen we bij een lokale fruithandelaar
  • ..

Ook in de selectie van partnermaatschappijen hechten we veel belang aan hun lange-termijn geloofwaardigheid in de desbetreffende verzekeringstak.

Nieuwe wetgeving (SFDR) zal verzekeraars en andere dienstverleners verplichten om veel transparanter te communiceren over de ecologische & sociale impact van hun (beleggings)beleid.  Zodra deze nieuwe wetgeving duidelijker uitgewerkt & op-het-terrein vollediger uitgerold is, nemen wij ook deze aspecten graag mee in ons advies.  Maar voorlopig vinden we de ontvangen informatie nog te beperkt om dit op een correcte & geloofwaardige manier te doen.

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.