Skip to main content

DOM Historiek

1878 : Het begin

De activiteiten van Verzekeringskantoor DOM nv zijn ontstaan in 1878. In de landelijke gemeente Kontich waren er toen nog veel boerderijen gevestigd. Hun voorraadschuren – vooral diegene  die met hooi gevuld waren – wilden toen  wel eens in brand vliegen. Het werd dan ook graag rondverteld dat Desiré DOM de man was die daar iets kon aan doen en die er kon voor zorgen dat er een som geld werd uitbetaald als schadevergoeding wanneer je heel  de hooivoorraad in vlammen had zien verdwijnen. Desiré verzekerde al die boerenschuren en legde zo de prille basis voor ons huidig kantoor. Dat zaken besproken en geregeld werden na de hoogmis op zondag in Café  “In De Fortuin” te Kontich was een extra inspanning  voor Desiré, maar hij had daar geen enkel probleem mee en zag er nooit  tegenop  om er elke zondag  te gaan postvatten.

En van efficiëntie gesproken:

Desiré  ging op maandagmorgen naar de zetel van de maatschappij “De Schelde” waar hij de verzekeringspolis, die hij de dag voordien besproken had,  eigenhandig ging opmaken en inschrijven in de boeken van de maatschappij . De foutenlast bleef op die manier  tot een minimum beperkt  en op dinsdag kreeg de klant zijn polis reeds thuisgebracht.  Het is pas nu, dank zij de doorgedreven informatica binnen ons kantoor,  dat we Desiré in tijd kunnen kloppen en een verzekeringspolis à la minute opgemaakt, kunnen afleveren.

Desiré is gestorven in 1936 en zijn zoon René diende op 18 jarige leeftijd de fakkel over te nemen. De beurscrash van 1930 was net achter de rug en een nieuwe wereldoorlog lag op de loer. Toen die  in alle hevigheid losbarstte werd de verzekeringsbusiness samen met mensen en huizen platgebombardeerd.  In 1946 was alles te herdoen maar de voorsprong in kennis en het gevestigde vertrouwen in de familie DOM waren grote troeven. De ondernemingszin uitte zich in de aanschaf van één van de eerste telefoons  in Kontich,  reclame  in de plaatselijke  bioscoop als stimulans voor de verkoop van levensverzekeringen. René werd het aanspreekpunt op gebied van leningen, kredieten en levensverzekeringen.  Hier werden de funderingen gelegd voor de huidige expertise op gebied van pensioenopbouw, ziekteverzekering en fiscale optimalisaties.  Een eerste samenwerking met boekhoudkantoren op dit vlak zag  in deze periode het levenslicht.

In 1968 kwam de derde generatie de uitbouw van het kantoor versterken. Arnold DOM richtte Verzekeringskantoor DOM bvba op in 1971. “Wees Slim… Ga bij DOM!” werd een begrip.  Kennis en support voor bedrijven en hun behoefte aan ruime en aangepaste verzekeringsdekkingen vormden een nieuwe uitdaging  voor een herboren kantoor.  Specialisatie in het verzekeren van milieu-risico’s, waaronder de reiniging van de koelwatersystemen binnen kerncentrales in binnen en buitenland, werd een nieuwe uitdaging en meteen het startschot van internationalisering van onze activiteiten

Verzekeringskantoor DOM bvba  werd omgevormd tot een naamloze vennootschap.  In  1980 werd beslist om te automatiseren en eind 1985 stond hij er: een fonkelnieuwe  HP computer met een capaciteit van 30 megabite, fabelachtig toen, een lachertje 20 jaar later . Een investering van € 18.600, geen lachertje toen.

Nieuwe werknemers zijn ons ondertussen verder komen  versterken.  Vertrouwen, kennis, inzet  en gedrevenheid hebben zij zich eigen gemaakt evenals onze kantoorfilosofie.  Met Katrien en Maarten  DOM is de vierde generatie nu aan zet. Zij schrijven verder aan onze rijke kantoorgeschiedenis.  Als klant kan je die nu al beleven. Deze website  is er een voorbeeld van. Meer en betere informatie op verzekeringsgebied kan je op de verzekeringsmarkt niet vinden. Het zal u ervan overtuigen dat het, meer dan ooit, een beste keuze is om, volledig geïnformeerd, met kennis van zaken, bij Verzekeringskantoor DOM nv … SLIM VERZEKERD te zijn.