Skip to main content

Dossier variabel verlonen

U zoekt een slimme manier van belonen? Een motiverend verhaal waarin werknemers mee delen in succes? Maar die in mindere tijden geen strop rond de nek is? Een verhaal van collectieve en individuele doelstellingen binnen in uw bedrijf?

DOM analyseerde de bekendste vormen van variabele verloning en vat enkele sleutel-elementen graag samen:

Het implementeren van een geslaagd stelsel om prestatiegerichter te belonen is geen sinecure. De meest geslaagde oplossing ligt vaak in een combinatie van verschillende stelsels eerder dan in de keuze voor 1 ervan. Alles begint echter met het goed uitwerken van uw ideeën. Daarvoor is DOM een ervaren partner ! We bespreken met u een adviestraject, los van productinvulling of beheer.

Dat is uw garantie op volledig onafhankelijke ondersteuning bij het uitwerken van de logica, het ontwikkelen van een geldig intern reglement en het beoordelen van de mogelijkheden om de verdiende bonus fiscaal vriendelijk toe te kennen.

Is er vervolgens een verzekeringsoplossing nodig, dan kan u natuurlijk ook bij DOM terecht. Dat is een heel ander traject, waarin DOM zorgt voor de nodige onderhandelingen, een grondige marktvergelijking en finaal voor de onderschrijving en het beheer.

Cash bonus

“De cash bonus is het enige stelsel waarvoor geen toekenningsreglement vereist is. Zelfs geen duidelijke visie noch een HR-beleid. Juist daarom is dit ook geen echt beloningsstelsel.”

Wanneer u een variabele bonus via het klassieke loon toekent, dan spreken we in vakjargon over een Cash bonus. Het grote en zelfs unieke voordeel van de cash bonus, is dat u niet gebonden bent aan spelregels. U mag 1 werknemer een bonus uitbetalen en al de rest niet. U hoeft zich ook niet te verantwoorden.

Deze vrijheid heeft een prijskaartje natuurlijk en dat is meteen het grote nadeel van de cash-bonus: het is super duur! Uit onderstaande voorbeelden leren we dat de kostprijs oploopt tot een verbluffende 66% (verschil tussen bruto-kost en netto-voordeel).

Cash Bonus

Totale kost werkgever€1000€2969
RSZ patronaal (35%)€259€770
Bruto bonus€741€2200
RSZ werknemer (13,07%)€97€287
Personenbelasting (45%)€290€860
Gemeentebelasting (6%)€17€52
Netto bonus werknemer€337€1000

Loonbonus

“In het stelsel van de loonbonus gelden dezelfde doelstellingen voor iedereen, en krijgt iedereen dezelfde bonus”

In 2008 creëerde de overheid het stelsel van de “niet-recurrente prestatiegebonden loonbonus”. In dit stelsel kan op een fiscaal vriendelijkere manier een extra vergoeding worden toegekend voor collectieve en perfect meetbare doelstellingen. De controle op het bonusreglement en dus de procedure om dit voordeel aan te vragen waren bij aanvang (onwerkbaar) streng en strikt.  Zo golden zeer strikte vormvereisten waaronder een verplichte template die meermaals werd geactualiseerd en die sinds 25 maart 2019 werd vervangen door een online portaal waarop bedrijven hun bonusplan kunnen indienen.

DOM helpt bedrijven bij het uitwerken van een intelligent bonus-reglement. Uit ervaring weten we dat u als inrichter voor een doorlooptijd staat van gemiddeld 6 maanden alvorens u zekerheid hebt over de aanvaarding door diverse betrokken diensten (FOD Werkgelegenheid, Paritair comité, sociale inspectie). Behalve de strikte aanvraagprocedure is ook de exclusief collectieve beloning een belangrijke beperking. Individuele targets zijn uitgesloten en ook een ongelijke bonusverdeling is onaanvaardbaar in dit stelsel.

Positief aan dit stelsel is natuurlijk de gunstige eindfiscaliteit, die erop neerkomt dat de werknemer géén personenbelasting moet betalen op de verdiende bonus. Tot 2012 was er ook geen 13,07% werknemers-RSZ verschuldigd, maar dat werd in 2013 toch opnieuw ingevoerd.  Als werkgever betaalt u 33% RSZ i.p.v. 35%. Hieronder vatten we het stelsel opnieuw samen in een cijfervoorbeeld.

Cash Bonus

Totale kost werkgever€1000€1530
RSZ patronaal (35%)€248€380
Bruto bonus€752€1150
RSZ werknemer (13,07%)€98€150
Personenbelasting (45%)€0€0
Gemeentebelasting (6%)€0€0
Netto bonus werknemer€654€1000

Bonusplan

Het bonusplan bestaat al vele jaren en biedt interessante mogelijkheden bij het toekennen van een variabele bonus. De doelstellingen die u als werkgever formuleert moeten opnieuw objectief meetbaar zijn, maar een goed onderbouwde kwalitatieve doelstelling is niet onmogelijk. Bovendien moet het bonusbedrag niet voor alle aangeslotenen identiek zijn. Ook de fiscaliteit van dit erg flexibele beloningssysteem is bijzonder interessant, want de stortingen worden gelijkgesteld met werkgeverstoelagen in een groepsverzekeringsplan.

Tegenover deze unieke flexibiliteit en fiscaliteit,  staan 2 belangrijke zaken:

  • De verdiende bonus is niet onmiddellijk beschikbaar voor de werknemer.

Een bonusplan volgt hierin de logica van een gewone groepsverzekering die doorgaans afloopt op 67 jaar of bij effectieve pensionering. Weet echter dat de gelden in het bonusplan wel kunnen worden gebruikt voor de financiering van vastgoed (kopen, bouwen , verbouwen, behouden) in de Europese Economische Ruimte. Deze mogelijkheden zijn erg interessant en daarom ook steeds populairder.

  • De stortingen in een bonusplan moeten de fiscale maximumgrens van de “80%-regel” respecteren.

Dit is een redelijk technisch verhaal dat er finaal op neerkomt dat een werkgever niet zomaar ongelimiteerd aanvullend pensioen mag opbouwen voor een werknemer. Om de stortingen te kunnen aftrekken als kost moet nagekeken worden of de betrokken storting er niet toe leidt dat een te hoog aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Dit soort zaken volgt DOM in samenspraak met de verzekeraar voor u op.

De cijfers uit onderstaand voorbeeld spreken voor zich.  In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de gestorte bonus direct wordt uitbetaald.

Groepsverzekerings-bonusplan

Totale kost werkgever€1000€1329
RSZ en taks€117€156
Bruto bonus€883€1173
Geschatte eindbelasting
(Instapkost 5%; Riziv 3,55%; Solid 2%; Bedrijfsvoorh 10%; Gemeentebelast 6%)
€131€173
Netto bonus werknemer€752€1000

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.