Skip to main content

IPT Werknemer

Een extra engagement voor uitzonderlijke werknemers. Dat is exact waarover het gaat bij een “Individuele Pensioen Toezegging voor de werknemer”.

Bekijk onze expertise

Wanneer een werkgever voor alle werknemers een basis groepsverzekering inricht, dan mag hij van onze fiscus occasioneel en niet-stelselmatig een extra pensioentoezegging doen voor één of meerdere werknemers.

Zo’n extra pensioentoezegging onder de vorm van een IPT is relevant en substantieel. De toegestane werkgeverstoelage loopt op tot € 2.970 per jaar (anno 2024). Als werkgever kan u toelaten dat de werknemer zelf stortingen doet in deze IPT. Deze werknemersbijdragen zijn aftrekbaar in de personenbelasting en worden in omvang enkel beperkt door de zogenaamde 80%-regel die vandaag nog steeds de heilige graal is binnen het hele spectrum van tweede pijler pensioentoezeggingen.

Via een IPT kan een werkgever dus een substantieel extralegaal voordeel toekennen aan een werknemer. Een uniek extralegaal voordeel dat -eenmaal opgestart- blijvend verworven is door de werknemer en voor de volle 100% aftrekbaar is voor de vennootschap. Op het einde van de rit wordt het gespaarde pensioenkapitaal aan de werknemer uitgekeerd aan dezelfde gunstfiscaliteit als de gewone groepsverzekering !

Elke medaille heeft twee zijden, zo ook de IPT. Om te vermijden dat de werkgever deze unieke oplossing misbruikt om systematisch bepaalde (types) werknemers te bevoordelen, werden door onze overheid enkele belangrijke remmen ingebouwd :

  • Een werkgever mag slechts een IPT afsluiten indien alle werknemers het voordeel genieten van een basis groepsverzekering.
  • De IPT mag slechts occasioneel worden toegekend. Begrijp hieronder dat het een uitzondering moet blijven en niet de regel mag worden.
  • De IPT mag niet stelselmatig worden toegekend. Hiermee wordt bedoeld dat het stelselmatig bevoordelen van bijvoorbeeld “verkopers” niet toegelaten is.
  • De IPT mag niet worden toegekend in de laatste 36 maanden voor (brug)pensionering.
  • De IPT moet worden aangemeld bij de FSMA.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.