Skip to main content

Logopedist

Sinds 2016 hebben logopedisten recht op een RIZIV-toelage, in functie van 3 activiteitsdrempels. Er wordt rekening gehouden met het aantal prestaties of met het inkomen. De voordelen worden toegekend aan alle logopedisten (zowel zelfstandigen als loontrekkenden). Hierbij de RIZIV-bijdragen voor 2022 :

Minder dan 900 verstrekkingen op jaarbasis
of minder dan 15.750 euro R-waarden op jaarbasis
0 euro
Tussen 900 en 1.999 verstrekkingen op jaarbasis
of tussen 15.750 en 34.999 euro R-waarden op jaarbasis
1.317,06 euro
Tussen 2.000 en 4.000 verstrekkingen op jaarbasis
of tussen 35.000 en 70.000 euro R-waarden op jaarbasis
2.716,42
Meer dan 4.000 verstrekkingen op jaarbasis
of meer dan 70.000 euro R-waarden op jaarbasis
0 euro
Bekijk onze expertise

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.