Logopedist

Hoe hoog is de bijdrage?

Sinds 2016 hebben logopedisten recht op een RIZIV-toelage, in functie van 3 activiteitsdrempels. Er zal rekening gehouden worden met het aantal prestaties of met het inkomen. De voordelen zouden toegekend worden aan alle logopedisten (zowel zelfstandigen en loontrekkenden).

minder dan 900 verstrekkingen op jaarbasis
of minder dan 15.750 R-waarden op jaarbasis
0 euro
tussen 900 en 1.999 verstrekkingen op jaarbasis
of tussen 15.750 en 34.999 R-waarden op jaarbasis
1.200 euro
tussen 2.000 en 4.000 verstrekkingen op jaarbasis
of tussen 35.000 en 70.000 R-waarden op jaarbasis
2.475 euro
meer dan 4.000 verstrekkingen op jaarbasis
of meer dan 70.000 R-waarden op jaarbasis
0 euro
Bekijk onze expertiesen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.