Skip to main content

Onze Visie

In onze benadering staat u als klant steeds centraal en streven we naar maximale transparantie. Bij ons dus geen geheimzinnigheid of wollige taal, ook niet over instap- of beheerskosten.

Wie met open kaart wil spelen, heeft gewoonlijk alle troef in handen.

Graham Greene

Op deze wijsheid is onze aanpak gestoeld.

Bij ons begint alles met een persoonlijk gesprek over uw wensen en verwachtingen, waarbij we in alle discretie de einddoelen samen vastleggen. Uw vermogen heeft immers geen homogeen doel : een deel ervan dient om vandaag te leven, een deel om plotse tegenslagen op te vangen, een deel staat in functie van uw toekomstige wensen en verlangens, …

Een goeie beleggingsstrategie biedt bijgevolg een antwoord op deze wensen, en houdt ook rekening met andere specifieke zaken zoals :

  • Wil u zelf controle behouden ?
  • Zijn er zekere uitgaven de komende maanden/jaren waarmee we rekening moeten houden ?
  • Wenst u een maandelijks inkomen uit uw vermogen ?
  • Wat is uw risicoprofiel ?
  • Wil u kapitaalsgarantie ?
  • En wat met de beschikbaarheid van de belegde gelden ?

Bij de vertaling van deze doelstellingen naar een concrete beleggingsstrategie, bekijken wij kritisch de eventuele linken naar fiscaliteit, erfrecht, borgstelling, enz. Om er zeker van te zijn dat deze vertaling correct wordt gemaakt, kunt u terugvallen op onze volledige onafhankelijkheid, gespecialiseerde kennis, regelmatige bijscholing en strategische samenwerking met specialisten.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.