Pech op vakantie of onderweg

In geval van dringende medische bijstand neemt u altijd eerst contact op met de plaatselijke hulp- of nooddiensten. Het internationaal noodnummer binnen EU is 112.

Verwittig zo snel mogelijk uw bijstandsverlener (zie noodnummers onderaan) om te vertellen :

  • wat er gebeurd is,
  • wat uw naam en contractnummer is,
  • waar u zich bevindt en op welk telefoonnummer ze u kunnen bereiken.
Bekijk onze expertise

Bij thuiskomst

Bij thuiskomst in België raden we u aan om nog even na te kijken of er kosten (vb. apotheker in het buitenland) zijn die u heeft betaald en vergoed kunnen worden door de maatschappij. Bezorg ons dan uw aangifteformulier samen met de facturen via schade@domnv.be.

In volgende tabel vindt u de noodnummers van onze voorkeur-partners, alsook de documenten om de terugbetaling van uw eigen kosten te vragen. Ook in geval van annulatie van uw reis.

Maatschappij Noodnummer Documenten
AIG +32 3 253 69 16 Aangifteformulier
Allianz Assistance +32 2 290 65 00 (Royal Service)
+32 2 290 61 00 (Alle andere formules)
Aangifteformulier
Formulier i.g.v. reisannulatie
Europ Assistance +32 2 533 75 75
of via Europ Assistance APP
Aangifteformulier
Formulier i.g.v. reisannulatie
VAB +32 70 34 46 66 Aangifteformulier
Formulier i.g.v. reisannulatie
Expat & Co +32 2 669 08 80 Aangifteformulier

Wanneer u toch niet tevreden bent over de geleverde bijstand, geef ons dan een seintje. We bestuderen graag uw dossier om te kijken of we u een beter resultaat kunnen geven. Heeft u recht op extra bijstand of hogere vergoeding volgens de algemene voorwaarden ? Is er dekking vanuit één van uw andere verzekeringen ? Of kunnen we wat druk op de ketel zetten zodat u sneller vergoed wordt ?

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.