Skip to main content

Pensioenopbouw

We herkennen allemaal de pensioenproblematiek in België. De media slaat er ons dan ook constant mee rond de oren. Er zijn meerdere oorzaken: hogere levensverwachting, minder werkenden, dalende vruchtbaarheid, … De overheid komt wel met oplossingen, maar deze zijn niet voldoende. Het is aan u om iets te ondernemen en het heft in eigen handen te nemen.

Bekijk onze expertise

Een blik op uw wettelijk pensioen

Heeft u al een idee van uw wettelijk pensioen? Na een blik op onderstaande grafiek zal u zien dat we met een serieus probleem zitten.

Bron : RVP, PDOS, FOD Economie (https://www.onprvp.fgov.be) op 08/02/2016

Uw wettelijk pensioen zal ruim onvoldoende zijn om uw huidige levensstandaard te behouden. Bovendien kan u met deze uitkering geen verblijf in het rusthuis veroorloven. De kostprijs bedroeg in 2017 al gemiddeld € 1.488 per maand.

Slim bouwen aan een comfortabel pensioen

Heeft u het gehad met dure maar loze woorden als een ‘pension-GAP’? Mag het wat meer zijn dan een verdoken productverkoop gebaseerd op kinderlijke tools over uw pensioen? Dan helpen wij u graag bij het juist benoemen van uw echte doelstelling : een comfortabel pensioen. U plant zelf de vlag maar wel op een moderne manier, eerlijk en goed onderbouwd dankzij onze ‘Pension Comfort Wizard‘.

Daarna helpen onze specialisten u om deze verwachtingen een concrete fiscale en financiële invulling te geven. Zo zorgen we er samen voor dat uw pensioendroom géén nachtmerrie wordt.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.