Skip to main content

Tak 26

Een Tak 26-belegging is geen termijnrekening én ook geen spaarrekening. Het combineert de troeven van beide : de kapitaals- en intrestgarantie van een termijnrekening, maar dan mét de vrije beschikbaarheid van uw geld. Bovendien krijgt u een jaarlijks variabele winstdeelname wat het rendement ten goede komt.

Bekijk onze expertise

Boekhoudkundige eenvoud en fiscale elegantie

VerzekeringstaksMeerwaardeMinderwaardeCumuleerbaar met verlaagd tarief vennootschapsbelastingAftrek risicokapitaal
Tak 260%BelastbaarNiet van toepassingJaJa
(Notionele intrestfatrek)

Anders dan bij een bancaire belegging kan u een Tak 26-belegging supereenvoudig waarderen in uw boekhouding. Het is een ‘verzekeringscontract’ met kapitaalgarantie en een jaarlijks verworven aangroei met intresten & een variabele winstdeelname. Het volstaat dat uw boekhouder 1x per jaar (bij afsluiting van de boekhouding) de poliswaarde globaal opvraagt en in de boekhouding opneemt.

Belegt u de vennootschapsgelden in een (bancaire) beleggingsportefeuille, dan is een eenmalige waardering onvoldoende. En is de waardering zelf bovendien erg complex. Veel werk dus voor uw boekhouder, wat logischerwijs vreet aan uw rendement.

Andere fiscale troeven van Tak 26 ?

Beschikt uw bedrijf over erg veel financiële middelen, dan komt het niet langer in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.  Een Tak 26-belegging wordt in deze beoordeling echter niet meegenomen, waardoor het bedrijven behoedt voor een onbedoeld verlies van dit verlaagde belastingstarief.

Er is geen verzekeringstaks van toepassing.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.