Skip to main content

Tak 6

Wil u een deel van uw bedrijfsvermogen wat dynamischer beleggen, dan is het kapitalisatiecontract Tak 6 een bijzonder aantrekkelijk alternatief voor de alom gekende bancaire aandelenbelegging.

Bij een kapitalisatieverzekering kiest u een mix van beleggingsfondsen die past bij de eigen beleggingsovertuigingen en het beoogde risicoprofiel. Er is (meestal) géén kapitaalgarantie en ook géén gewaarborgde rentevoet.  Het rendement van uw portefeuille is direct gelinkt met de prestaties van de gekozen fondsen. En dat is natuurlijk de bedoeling.

Bekijk onze expertise

Boekhoudkundige eenvoud en fiscale elegantie

Verzekerings taksMeerwaardeMinderwaardeCumuleerbaar met verlaagd tarief vennootschapsbelastingAftrek risicokapitaal
Tak 230%BelastbaarAftrekbaarJaNee
(Notionele intrestfatrek)

Vermits in een kapitalisatiecontract géén gewaarborgde intresten bestaan en het rendement fluctueert met de koers van de gekozen fondsen, zijn meerwaarden ook niet jaarlijks verworven. Uw bedrijf realiseert een meer- of minderwaarde dus pas op het moment dat de gelden worden opgenomen uit het kapitalisatiecontract (= afkoop).

Bij een kapitalisatieverzekering worden meerwaarden pas belast (in vennootschapsbelasting) wanneer ze effectief gerealiseerd zijn.  En dat is dus pas op het moment van effectieve opname / afkoop. Staat uw belegging op moment van opname negatief, dan is de gerealiseerde minderwaarde bovendien aftrekbaar als kost !

Andere fiscale troeven van Tak 6 ?

Beschikt uw bedrijf over erg veel financiële middelen, dan komt het niet langer in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Een kapitalisatiecontract wordt in deze beoordeling echter niet meegenomen, waardoor het bedrijven behoedt voor een onbedoeld verlies van dit verlaagde belastingstarief.

Er is geen verzekeringstaks van toepassing en ook geen beurstaks bij arbitrages (= aan- of verkopen van fondsen binnen het contract). Het verschil met een bancaire aandelenportefeuille kan niet groter zijn (bron : OneLife Luxemburg) :

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.