Skip to main content

Tienjarige aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht voor de bouwsector.

Bekijk onze expertise

Tot halfweg 2018 was de architect als enige wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor zijn volledige tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid (dus zowel voor schades t.g.v. zijn fout m.b.t. stabiliteitsproblemen als m.b.t. lichte verborgen gebreken). In de praktijk stelden we vast dat veel schades werden verhaald op de enige verplichte verzekerde, met name de architect.

Om deze discriminatie tegen te gaan, werd in de zomer van 2018 een nieuwe wet goedgekeurd die aannemers en andere dienstverleners uit de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

 

Voor wie?

Voor aannemers, onderaannemers en architecten maar ook voor andere dienstverleners in de bouwsector (zoals bvb studiebureaus).

Projectontwikkelaars worden uitgesloten.

 

Waarom?

De wet heeft 2 doelstellingen voor ogen :

  • De discriminatie tov de architect wegnemen
  • Betere bescherming van de consument, meer bepaald in het geval van faillissement van de aannemer na aanvaarding van de werken door de consument.

 

Voor welke bouwprojecten ?

  • Voor werken aangaande gebouwen die van bij aanvang van de onroerende werken bestemd zijn voor bewoning (woningen, appartementen,…).
  • Voor werken die de tussenkomst van een architect vereisen.

En dekt enkel de schade die verband houdt met de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de winddichte ruwbouw.

 

Uitsluitingen

  • Esthetische schade
  • Zuivere immateriële schade
  • Franchise van minstens 2.500 euro

 

Goed om weten !

Voorafgaand aan de aanvang van de werken moet er een verzekeringsattest overhandigd worden aan de bouwheer en aan de architect.

Keuzemogelijkheid : Jaarlijkse polis, een polis per project of een unieke globale verzekering voor een welbepaald bouwwerk voor rekening van alle actoren onderworpen aan de verzekeringsplicht.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.