Skip to main content

Uw ziekenhuisopname

Hoe meldt u best uw ziekenhuisopname ?

AG INSURANCE

– Medi-Assistance kaart
– My Healthcare Card

DKV

– Medi-Card

Aangifte met kaart Online aangifte
of telefonisch via 02 664 10 35
Online aangifte via DKV app
of u toont uw Medi-Card bij opname in het ziekenhuis
Aangifte zonder kaart Aangifteformulier Aangifteformulier
Ziekenhuisopname in het buitenland Telefonische aangifte op +32 2 664 01 70 Telefonische aangifte op +32 2 230 31 32

Wanneer uw dossier aanvaard is, betaalt de maatschappij de volledige ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. Eventuele kosten die uw verzekering niet dekt worden nadien door de maatschappij zelf aan u teruggevraagd.

Wat met uw kosten voorafgaand aan de opname en nadien (of met uw ziekenhuisfactuur indien u geen kaartje heeft) ?

De hospitalisatieverzekering dekt behalve de ziekenhuisfactuur zelf, ook de kosten van eventuele voor- en nabehandelingen (na tussenkomst mutualiteit).

  • Voorbehandelingen zijn gedekt vanaf 1 maand voorafgaand aan uw opname.
  • Nabehandelingen zijn gedekt gedurende een periode van 3 maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis.
  • Als u de waarborg Delta heeft onderschreven, verdubbelen deze pré- en postperiodes.

Om deze kosten vergoed te krijgen dient u logischerwijs bewijsstukken (bonnetjes /facturen/…) aan te leveren. Dat kan op volgende manieren:

Mogelijkheid 1

U bundelt alle originele bewijsstukken (bonnetjes / facturen/…) en stuurt deze naar de verzekeraar. Dat mag allemaal in 1 keer … maar u mag dit ook in verschillende keren doen. Zeker als de kosten oplopen kan dit aangewezen zijn. Hieronder nog enkele belangrijke TIPS :

Apotheekkosten

Op het kassaticket moet uw naam duidelijk vermeld staan. Vraag dus steeds naar het zogenoemde “attest voor verzekering” aan uw apotheker.

Let op : Wanneer u uw My Healthcare Card of Medi-Card toont in de apotheker, worden de apotheekbriefjes automatisch en elektronisch verstuurd naar de maatschappij. Het is dan niet meer nodig om ze per post te versturen. Dit geldt niet voor de Medi-Assistance kaart.

Andere kosten (vb. dokterskosten en kinesitherapie)

Om terugbetaling te krijgen moet u de originele, afgestempelde & gehandtekende afrekening van uw mutualiteit aanleveren waarop het remgeld en persoonlijk aandeel duidelijk vermeld staan. Voor kosten waarvoor zo’n afrekening niet relevant is moet u de originele bonnetjes en/of facturen bezorgen.

Mogelijkheid 2

Een tweede mogelijkheid om vergoeding te krijgen, is via het opvragen van een lijst van de uitgaven van uw apotheek en/of ziekenfonds na verloop van de gewenste periode. Deze lijst dient u eveneens origineel, afgestempeld en ondertekend te bezorgen.

Naar waar stuurt u deze documenten ?

U mag alle documenten versturen naar :

AG INSURANCE

DKV

Online AG Insurance My DKV of DKV App
Per post AG Insurance

Dienst Schade hospitalisatie

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

DKV Belgium

Dienst Schade hospitalisatie

Loksumstraat 25

1000 Brussel

Vermeld ook zeker uw polisnummer en uw bankrekening voor de terugbetaling.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.