Skip to main content

AG Care Business

AG Care Business biedt een uitstekende dekking voor werknemers, waarbij u zelf de waarborgen mag bepalen. Bovendien kan elke werknemer bij uitdiensttreding het contract individueel verderzetten en dit tegen het tarief aan instapleeftijd.

Bekijk onze expertise

Belangrijkste waarborgen

AG Care Business is even volmaakt als de individuele hospitalisatieverzekering AG Care van AG Insurance qua waarborgen :

  • Hospitalisatie: alle ziekenhuiskosten (verblijfskosten, verblijf van een ouder bij verzorgd kind, palliatieve zorgen, …), ongeacht bedrag of duur.
  • Ambulante zorgen pré- & post-hospitalisatie: alle medische kosten één maand voor de hospitalisatie en drie maanden erna. Deze periode is zelfs uitbreidbaar via het optiepakket “Delta”.
  • Ambulante zorgen ‘zware ziekten’: alle medische kosten die rechtstreeks in verband staan met 30 zware ziekten (kanker, diabetes, …). Geen hospitalisatie vereist.
  • Wereldwijde dekking met bijstand in het buitenland
  • Facultatieve waarborg Medi-Assistance: AG Insurance regelt de betaling van de ziekenhuisfactuur rechtstreeks met het betrokken ziekenhuis (derdebetalersysteem).

Dit contract kent een modulaire opbouw, waarbij u de waarborgen en de vrijstelling zelf kiest.

Troeven

Naast de uitstekende dekking biedt AG Care Business u en uw werknemers nog enkele bijkomende voordelen.

  • GEEN wachttijd & GEEN medische formaliteiten: vanaf 15 werknemers zijn alle werknemers voor al hun aandoeningen –ook de reeds bestaande– onmiddellijk gedekt.
  • Eén mantelcontract:  de individuele hospitalisatiecontracten worden tevens gebundeld onder één mantelcontract. De waarborgen, de jaarlijkse vervaldag en de datum vanaf wanneer een werknemer mag aansluiten wordt op dit niveau (cfr. het mantelniveau) bepaald. Dit betekent onder andere dat u één factuur ontvangt en niet een factuur per contract op verschillende datums in het jaar. Kortom : minder administratie voor u. Een AG Care Business contract kent een premiekorting van 10% toe t.o.v. een individueel contract AG Care. Met andere woorden, dezelfde waarborgen voor een lagere prijs.
  • Individuele verderzetting: bij uitdiensttreding kan elke werknemer het contract individueel verderzetten en dit tegen het tarief aan instapleeftijd. Dit is een unieke troef, aangezien u zo voor uw werknemers een dure premie bij uitdiensttreding vermijdt.

Documentatie

Gerelateerde pagina’s

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.