Skip to main content

AG Care Vision

AG Care Vision is een aanvullende hospitalisatieverzekering. U sluit ze af als u al een polis hebt lopen via uw werkgever, maar als u die polis net zo sterk wilt maken als een volwaardige AG-hospitalisatieverzekering.

Bekijk onze expertise

AG Care Vision biedt u drie voordelen

  • Uitgebreide dekking

AG Care Vision omringt u en uw gezin met de beste bescherming op de markt. Telkens wanneer de polis van uw groepsverzekering niet of slechts beperkt tussenkomt, voegt Vision deze dekking toe vanuit de voorwaarden AG Care.

Meer concreet, dit Vision contract neemt alle uitgaven ten laste die het plafond van de groepsverzekering overstijgen (min. 2 x RIZIV) of die niet gedekt worden door een tussenkomst van de mutualiteit, waarbij deze verzekering bij een privé verzekeraar (niet de mutualiteit of Alan) dient te lopen.

  • Geen onzekerheid

Vanaf uw eerste dag klikt AG uw tariefleeftijd en dus ook uw premie vast. U betaalt vanaf dan altijd dezelfde som (plus indexatie). U krijgt ook nooit meer een medisch onderzoek voorgeschoteld. Zelfs niet bij uw pensioen. En houdt uw groepsverzekering op te bestaan (uit-dienst, pensioen, echtscheiding,…)? Dan wordt AG Care Vision een volwaardige AG Care polis. Zonder extra formaliteiten.

  • VISION = AG Care met tot 60% korting!

AG Care Vision biedt dezelfde bescherming als AG Care, maar met een vrijstelling die net zo groot is als de dekking door uw groepsverzekering. U bent dus volledig beschermd, maar geniet wél van zestig procent korting op uw premie zolang uw groepsverzekering loopt.

Medische formaliteiten?

Een hospitalisatieverzekering onderschrijven gaat doorgaans gepaard met een verplichte medische vragenlijst. Maar wist u dat er héél wat situaties bestaan waarin u een AG Care Vision kan onderschrijven zonder medische formaliteiten ? En wist u dat u in àl deze gevallen ook vrijgesteld bent van de verplichte verzekeringstaks (9,25%) ? We vatten deze mogelijkheden graag voor u samen:

  1. U heeft minimaal 2 jaar anciënniteit opgebouwd in een beroepsgebonden plan bij AG Insurance met gelijkwaardige dekkingen.
  2. U vraagt de polis AG Care Vision aan binnen een afgesproken periode (meestal 1 maand) na een personeelspresentatie in een onderneming met minstens 15 werknemers. Ook al loopt het beroepsgebonden plan van de werkgever niet bij AG Insurance.
  3. Bij omschakeling van een individuele polis bij AG Insurance.
  4. Bij aansluiting van een pasgeborene in een bestaande polis, binnen de 90 dagen na geboorte, indien ten minste 1 ouder minimaal 6 maanden verzekerd is

Documenten

Gerelateerde pagina’s

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.