Skip to main content

Bonusplan

“Loon naar werken”. Dat is exact waar een goed opgezet bonusplan naar streeft. Een beloning voor wie een extra inspanning levert en fiscaal gestimuleerd.

Bekijk onze expertise

wist je dat je deze spaarformule ook kan gebruiken voor vastgoed-doelen ?

Het bonusplan bestaat al vele jaren en biedt interessante mogelijkheden bij het toekennen van een variabele bonus. De doelstellingen die u als werkgever formuleert moeten opnieuw objectief meetbaar zijn, maar een goed onderbouwde kwalitatieve doelstelling is niet onmogelijk. Bovendien moet het bonusbedrag niet voor alle aangeslotenen identiek zijn. Ook de fiscaliteit van dit erg flexibele beloningssysteem is bijzonder interessant, want de stortingen worden gelijkgesteld met werkgeverstoelagen in een groepsverzekeringsplan.

Tegenover deze unieke flexibiliteit en fiscaliteit, staan 2 belangrijke zaken :

  • De verdiende bonus is niet onmiddellijk beschikbaar voor de werknemer.

Een bonusplan volgt hierin de logica van een gewone groepsverzekering die doorgaans afloopt op 67 jaar of bij effectieve pensionering. Weet echter dat de gelden in het bonusplan wel kunnen worden gebruikt voor de financiering van vastgoed (kopen, bouwen , verbouwen, behouden) in de Europese Economische Ruimte. Deze mogelijkheden zijn erg interessant en daarom ook steeds populairder.

  • De stortingen in een bonusplan moeten de fiscale maximumgrens van de “80%-regel” respecteren.

Dit is een redelijk technisch verhaal dat er finaal op neerkomt dat een werkgever niet zomaar ongelimiteerd aanvullend pensioen mag opbouwen voor een werknemer. Om de stortingen te kunnen aftrekken als kost moet nagekeken worden of de betrokken storting er niet toe leidt dat een te hoog aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Dit soort zaken volgt DOM in samenspraak met de verzekeraar voor u op.

De cijfers uit onderstaand voorbeeld spreken voor zich. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de gestorte bonus direct wordt uitbetaald.

Groepsverzekerings-bonusplan
Totale kost werkgever € 1.000 € 1.329
RSZ en taks € 117 € 156
Bruto bonus € 883 € 1.173
Geschatte eindbelasting
(Instapkost 5%; Riziv 3,55%; Solid 2%; Bedrijfsvoorh 10%; Gemeentebelast 6%)
€ 131 € 173
Netto bonus werknemer € 752 € 1.000

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.