Skip to main content

De harde impact van de CORONA-crisis op onze samenleving vereist harde maatregelen. Heel wat gezinnen worden geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid. Heel wat ondernemers bewaken angstvallig hun cashflow gezien. De verzekeringssector onderhandelde met de overheid over een set speciale maatregelen om beide noden tegemoet te komen. Hieronder vindt u alle relevante informatie up-to-date tot 17/4/2020.

Tijdelijke werkloosheid schorst normaalgezien de verzekeringsdekkingen

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische omstandigheden heeft een schorsing van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. In normale omstandigheden wordt ook de premiebetaling voor de groepsverzekering na 30 dagen stopgezet waardoor werknemers niet langer verzekerd zijn bij overlijden en arbeidsongeschiktheid en de aanvullende pensioenopbouw stopt.

Werkgever: dit zijn uw opties in Corona-tijden

Optie 1 : Premie en dekkingen lopen tòch verder

Momenteel worden we geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Daarom verbinden verzekeraars zich ertoe om al uw werknemers (dus ook zij die tijdelijk werkloos werden door de COVID-19 crisis) verder te blijven verzekeren (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid). U blijft de premies verder betalen. Er wijzigt dus eigenlijk helemaal niets.

Praktisch?

In dit scenario moet u niets doen en ook niets melden aan DOM of de verzekeraar.

Optie 2 : Betalingsuitstel tot uiterlijk 30/9/2020

Om werkgevers te ondersteunen bieden verzekeraars de mogelijkheid om de premiebetaling voor groepsverzekeringen tijdelijk (tot uiterlijk 30 september 2020) uit te stellen. In oktober wordt de ‘betalingsachterstand’ dan in 1 keer aangezuiverd door de werkgever.

Ook in dit scenario blijven alle waarborgen ongewijzigd doorlopen. U hoeft de verzekeraar niet te melden welke werknemers geheel of gedeeltelijk technische werkloos zijn naar aanleiding van Corona. En iedereen blijft dus verzekerd zoals voorheen. Er wijzigt qua dekkingen en verzekeringstechniek opnieuw niets. Maar u moet deze optie wel expliciet aanvragen.

Praktisch?

Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot betalingsuitstel, gelieve dit dan te laten weten aan ons kantoor via mail naar life@domnv.be. Belangrijke info hierbij is logischerwijs : WELKE firma vraagt betalingsuitstel? Vanaf wanneer? En tot wanneer (uiterlijk 30/09/2020)?

Optie 3 : Toch schorsen

De optie om de groepsverzekering toch te schorsen blijft wel behouden. Al is het duidelijk dat de wetgever dergelijke schorsingen liever niet ziet gebeuren en hierop erg strikt zal toezien. Daarom eisen verzekeraars van bedrijven die voor deze optie kiezen om dat schriftelijk te bevestigen.

We wijzen op 2 bijkomende risico’s / nadelen die zich manifesteren wanneer de geschorste groepsverzekering opnieuw wordt geactiveerd:

  • de normale medische formaliteiten gelden opnieuw, waardoor werknemers mogelijk worden geconfronteerd met een medische vragenlijst of doktersonderzoek en ook met de gevolgen daarvan (bijpremie of uitsluiting).
  • de verzekeraar beschikt opnieuw over een 2-jarige termijn om voorafbestaandheid in te roepen bij schade.

Praktisch?

Indien u wenst over te gaan tot schorsing van de groepsverzekering, moet dit vóór 26/5/2020 aan uw verzekeraar (best per aangetekend schrijven) en ook aan ons kantoor (per mail naar life@domnv.be) worden gemeld.  

Belangrijke informatie daarbij is logischerwijs de naam van de firma die de schorsing aanvraagt, de ingangsdatum van de schorsing, het groepsverzekeringsreglement waarop de schorsing betrekking heeft.  En de namen van de medewerkers die in technische werkloosheid werden gezet, met vermelding van het werkloosheids %.

Is Corona eigenlijk wel (goed) gedekt?

Bij de meeste verzekeraars (o.a. AG Insurance, VIVIUM, Baloise) voorzien de algemene voorwaarden van de groepsverzekering voor werknemers geen beperkingen op het vlak van een corona-epidemie of -pandemie:

Waarborg bij overlijden

Een overlijden als gevolg van het coronavirus is gedekt. Groepsverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie immers niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is gedekt.

Waarborg bij arbeidsongeschiktheid

Een ziekte als gevolg van een coronabesmetting is gedekt. Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan echter geen beroep doen op de waarborg arbeidsongeschiktheid.

Mentale steun via “iedereenok.be”

De coronacrisis veroorzaakt bij heel wat mensen onzekerheid en angst. Begrijpelijk, deze crisis heeft een grote impact op het leven van iedereen, zowel privé als professioneel. Verzekeraar VIVIUM zette daarom z’n schouders onder een uniek digitaal en wetenschappelijk onderbouwd platform voor online-interventie: https://www.iedereenok.be

Dit platform helpt mensen in stressvolle momenten op een eenvoudige, toegankelijke en kosteloze manier hun rust en evenwicht terug te vinden. De methode werd afgestemd op de actuele coronacrisis door Prof. Dr. Elke Van Hoof, een autoriteit op het gebied van stress en traumaverwerking.

De interventie is geschikt voor zowel volwassen als kinderen vanaf 8 jaar en kan alleen uitgevoerd worden of in gezinsverband.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.

Leave a Reply