Skip to main content

Na de uitbraak van het Coronavirus krijgen we heel wat vragen omtrent de manier waarop de reisbijstand- en annulatieverzekering hierin juist dekking biedt. Elk schadedossier is natuurlijk individueel te bekijken, maar aan de hand van deze nota willen we enkele veel gestelde vragen toch graag beantwoorden vanuit een meer algemene dekkingslogica.

“Mijn congres in het buitenland is geannuleerd door de organisator zelf (omwille van het coronavirus). Kan ik beroep doen op mijn annulatieverzekering?”

We merken grote verschillen tussen verzekeraars en verzekeringsformules. Bij sommige verzekeraars hangt de tussenkomst af van het officiële reisadvies vanwege de overheid.

Bij een positief reisadvies:

Verzekeringsformule Dekking ?
AIG -Business Travel & Accident (BTA) Er is dekking voor de terugbetaling van het vliegtuigticket en toegangsticket tot het congres
AIG -World Business Card (WBC)Geen dekking
CHUBB -Business TravelGeen dekking
Allianz – World Royal ProtectionDit is volledig gedekt
Allianz – Royal ServiceGedekt voor 75% van de kosten
VABGeen dekking
Europ AssistanceGeen dekking

Bij een negatief reisadvies:

VerzekeringsformuleDekking ?
AIG -Business Travel & Accident (BTA)Er is dekking voor de terugbetaling van het vliegtuigticket en toegangsticket tot het congres
AIG -World Business Card (WBC)Geen dekking
CHUBB -Business TravelGeen dekking
Allianz -World Royal ProtectionDit is volledig gedekt indien de reis werd geboekt vóór het negatief reisadvies werd bekendgemaakt
Allianz -Royal ServiceGedekt voor 75% van de kosten indien de reis werd geboekt vóór het negatief reisadvies werd bekendgemaakt
VABGeen dekking
Europ AssistanceGeen dekking

“Ik ben ongerust over de hele corona-problematiek en wens een reeds geplande trip zelf te annuleren. Is dit gedekt in mijn annulatieverzekering?”

Neen. Geen enkele annulatieverzekeraar aanvaardt een ‘eigen beslissing’ als geldige oorzaak voor tussenkomst in de annulatie van een reis. Enkel externe oorzaken waarin je als individu helemaal niets kan doen/veranderen worden gedekt. Er is nooit tussenkomst voor een ‘preventieve annulatie’ omwille van een ziekte die je mogelijk in de toekomst kunt oplopen.

“Ik ben besmet met het virus en moet medische kosten maken in het buitenland. Zal mijn reisbijstandsverzekering tussenkomen of mag het corona-virus als overmacht worden ingeroepen door de verzekeraar?”

Indien uw reisverzekering dekking voorziet voor ‘medische kosten in het buitenland’, zal deze waarborg ook geldig zijn in geval van besmetting met het coronavirus.
Opgelet! Bij verzekeraar Allianz Global Assistance zijn epidemieën en pandemieën uitgesloten in alle polissen, Allianz dekt dit echter wel in de formules ‘Royal Service’ en ‘World Royal Protection’.

“Ik ben niet besmet met het coronavirus maar moet verplicht enkele dagen of weken in quarantaine doorbrengen. Wordt dit verlengde verblijf (extern of in het hotel waarin we verbleven) gedekt door de reisbijstandsverzekeraar?”

De vraag is niet zo relevant omdat de lokale of Belgische overheid de kost voor hun rekening neemt. Indien er langer verbleven moet worden in geval van quarantaine zal de overheid dit betalen. Er kan eventueel nog een vergoeding van uw maatschappij zijn.

Leave a Reply