Skip to main content

DKV Horizon Plan

Horizon Plan van DKV is een zuivere wachtpolis: u geniet niet van extra dekkingen in de wachtperiode, maar bent wel beschermd tegen tariefonzekerheid als u de collectieve polis van uw werkgever verlaat (bij uit-dienst, pensionering, echtscheiding, …) en tegen nieuwe medische formaliteiten in de toekomst.

Bekijk onze expertise

Wie kan de polis afsluiten?

Het is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk om een nieuw contract Horizon Plan op te starten, tenzij …

  • u een bestaand individueel contract DKV Hospi Premium en IS2000 wenst om te vormen naar een Horizon Plan, daar u aansluit in een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering via de werkgever of naar het buitenland verhuist. Hier zijn geen medische formaliteiten van toepassing.
  • u in een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering via de werkgever aansluit, waarin de waarborg Horizon reeds voorzien is.

Hoewel de verkoop van DKV Horizon Plan is stopgezet, blijven de bestaande contracten DKV Horizon Plan verder lopen met behoud van de algemene voorwaarden.

Geen tariefonzekerheid

Het Horizon Plan van DKV klikt na tien jaar uw tariefleeftijd vast. Schakelt u later ooit over op een volwaardige dekking? Dan geldt uw vastgeklikte leeftijd als basis voor de premieberekening. Tijdens de eerste tien jaar krijgt u een korting op de premie in verhouding tot de looptijd van uw Horizon plan.

Medische formaliteiten

Houdt uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering op te bestaan, dan zijn er twee mogelijkheden :

  • Horizon Plan afgesloten na 1 mei 2016 : uw Horizon Plan kan eenvoudig worden ingeruild voor een volwaardige polis DKV Hospi Premium.
  • Horizon Plan afgesloten voor 1 mei 2016 : uw Horizon Plan kan eenvoudig worden ingeruild voor een volwaardige polis IS2000, IS Plus, …

Zodra u twee jaar anciënniteit heeft opgebouwd in het Horizon Plan is de aanvaarding door DKV definitief verworven en hoeft u later nooit nog medische formaliteiten te vrezen. Ook niet bij uw pensioen. Dit is één van de unieke troeven van het Horizon Plan.

Geen recht op uitkering

Merk op dat het Horizon Plan u geen recht op uitkering geeft. Het Horizon Plan van DKV biedt dus geen oplossing voor eventuele ontbrekende of beperkte dekkingen in de beroepsgebonden polis van uw werkgever. Om ook dit probleem aan te pakken adviseren wij het plan AG Care Vision.

Documenten

Gerelateerde pagina’s

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.