Skip to main content

Groepsverzekering

Zoekt u een fiscaal interessante manier om uw werknemers op lange termijn te belonen? Dat is logisch. Maar misschien gunt u hen ook een beter sociaal vangnet tijdens periodes van ziekte of arbeidsongeschiktheid? Of wil u hun gezin behoeden voor de financiële gevolgen van een (plots) overlijden? Dan is de groepsverzekering dè oplossing bij uitstek !

Bekijk onze expertise

wist je dat je deze spaarformule ook kan gebruiken voor vastgoed-doelen ?

Een groepsverzekering voor werknemers is niet langer een saai verhaal dat een werknemer top-down ondergaat en waarin hij/zij geen enkele inspraak heeft.

Althans…dat hoeft het al lang niet meer te zijn.  Integendeel, onderzoek toont aan dat werknemers steeds meer belang hechten aan een goede groepsverzekering. En dat ze open communicatie en informatie erg waarderen.  We weten dit ook uit eigen ondervinding, want al vele jaren organiseert DOM moderne & interactieve presentaties voor werknemers van onze klanten.

Werknemers-betrokkenheid is niet enkel “leuk meegenomen”…het is een noodzakelijkheid in het kader van een modern verloningsbeleid.

  • Bezorgt u aan sollicitanten samen met het loonsvoorstel ook een heldere toelichting van de groepsverzekering die ze genieten ?  Of wordt dit mooie loonsvoordeel slechts terloops vermeld & “afgevinkt” ?
  • Kregen uw werknemers een open informatiesessie omtrent de inhoud van de groepsverzekering ?   En hoe lang is dat geleden ?
  • Uw bedrijf is geëvolueerd…uw verlonings-pakket ook…en de wetgeving eveneens.  Hoe zit het met uw groepsverzekering?

Eens ingevoerd is een groepsverzekering een gelijkgesteld loonsvoordeel met een bruto-netto verhouding die zijn gelijke niet kent.
De cijfers uit onderstaand voorbeeld spreken voor zich. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de gestorte premie direct wordt uitbetaald.

Groepsverzekering
Totale kost werkgever € 1.000 € 1.329
RSZ en taks € 117 € 156
Bruto bonus € 883 € 1.173
Geschatte eindbelasting
(Instapkost 5%; Riziv 3,55%; Solid 2%; Bedrijfsvoorh 10%; Gemeentebelast 6%)
€ 131 € 173
Netto bonus werknemer € 752 € 1.000

Maar er even tijd voor…1 keer per jaar.  Zo laat u geen kansen liggen, en komt dit loonsvoordeel helemaal tot leven !

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.