Skip to main content

Hoeveel mag ik nog storten?

De regering heeft beslist om het maximaal aftrekbare bedrag voor pensioensparen te bevriezen op €940. Pas vanaf 2018 worden de bedragen opnieuw geïndexeerd.

Hoeveel krijg ik terug van de belastingen?

U krijgt forfaitair 30% van de gestorte premie terug via de personenbelasting. Heeft u bijgevolg de maximale €940 gestort, dan geniet u van een belastingvoordeel van €282.

Ik lees veel over vervroegde heffing en eindtaxatie. Hoe werkt deze nieuwe regelgeving?

Momenteel is er een overgangsmaatregel voor gedane stortingen (tot 2014) in bestaande contracten. Dus niet voor wie nu pas start met pensioensparen.

Deze maatregel bepaalt dat de komende 5 jaar telkens een vervroegde heffing van 1% wordt afgehouden van de gespaarde reserves (d.d. 31/12/2014) in deze contracten. Deze vervroegde heffingen (5 keer 1%) worden later in mindering gebracht van de 8% anticipatieve heffing.

Wat als ik nog niet ben gestart met pensioensparen?

Nieuwe spaarders genieten meteen van de erg gunstige nieuwe spelregels. Elke premie blijft aftrekbaar voor 30% zoals voorheen, maar de eindbelasting bedraagt slechts 8% i.p.v. 10% voordien!

De eindbelasting wordt nog steeds afgehouden op uw 60ste verjaardag op voorwaarde dat uw contract dan al minstens 10 jaar loopt.

8% i.p.v. 10%, dit is dus een heel goede maatregel? Ik betaal dus minder taksen?

Inderdaad ! Enkel indien uw contract geniet van hoge intrestgaranties op toekomstige spaarpremies is uw voordeel beperkt. Dergelijk contracten zijn immers “oude” contracten die door de overgangsmaatregelen nu vervroegd worden getaxeerd (5 keer 1%). Door deze afhouding daalt dus het spaartegoed en ontvangt u ook minder intresten.

Onderstaand rekenvoorbeeld toont echter aan dat het systeem van vervroegde taxatie in combinatie met een lagere eindtaxatie een mooie verbetering betekent, ook voor de meeste bestaande contracten.

Voorbeeld

Stel u bent 35 jaar en heeft nu een spaarpot van €9.000. U stort de komende jaren telkens de fiscaal aftrekbare maximumpremie van € 940 en geniet hierop 2% intrest.

OUDE systeemNIEUWE systeem
Reserve vandaag€ 9.000€ 9.000
vervroegde heffing (1% – 5 jaar)€ 0€ 450
Reserve op 60 jaar€ 45.476€ 44.766
anticipatieve heffing (in €)€ 4.548€ 3.131 (= € 3.581 – € 450)
anticipatieve heffing (in %)10%8%
Reserve na heffing op 60 jaar€ 40.928€ 41.635

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.

Leave a Reply