Hospitalisatieverzekering

Had u graag persoonlijk advies? Contacteer ons Team life voor meer informatie.

Onze gezondheidszorg is niet meer betaalbaar. Dat is logisch: we worden steeds ouder, onder meer dankzij de vooruitgang in de medische wetenschap. We gebruiken met zijn allen veel vaker langdurige dure medische behandeling. De sociale zekerheid kan die extra druk niet aan en dus verschuift de factuur naar u.

Krijgt u van uw werkgever een hospitalisatieverzekering cadeau? Zorg er dan zelf voor dat dit geen vergiftigd geschenk blijkt !

 

Patiënten betalen steeds meer

De voorbije vijftien jaar nam het aandeel van patiënten in de totale gezondheidskosten exponentieel toe. Ruim twintig procent van de ziekenhuisfactuur wordt niet langer betaald door uw bijdragen aan het ziekenfonds. En die som groeit.

Hospitalisatieverzekering is een must!

Niet elke hospitalisatieverzekering is geschikt voor elk gezin. De markt telt tientallen polissen, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Om te vermijden dat u straks zonder hulp in het ziekenhuis ligt, kozen wij de meest geschikte verzekeraars voor u.

Vertel ons wat u wenst bij een hospitalisatie, en wij adviseren u de beste polis :

U verkiest
 … de meest uitgebreide dekking. … de basisdekking.
 AG Care  DKV Hospi Select & DKV Hospi Flexi

Hebt u wél al een polis via een werkgever ?  Zorg er dan zelf voor dat dit geen vergiftigd geschenk blijkt !

Had u graag persoonlijk advies? Contacteer ons Team life voor meer informatie.