Skip to main content

ABR-verzekering

De polis Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) is een essentiële en onmisbare dekking voor uw bouwwerf. U bent als bouwheer tijdens uw project immers blootgesteld aan veel verschillende risico’s…en uw verantwoordelijkheid loopt zelfs door tot na de voorlopige plevering !

Ontdek onze expertise

Wie kan de verzekering afsluiten?

 • De hoofdaannemer
 • De architecten en de ingenieursadviseurs
 • De bouwheer of de bouwpromotor

Welke eigendommen en goederen zijn verzekerd?

Bouwwerken

 • Woningen, appartements- en kantoorgebouwen, commerciële gebouwen, scholen, ziekenhuizen, sport- en feestzalen, watertorens, pijpleidingen, ondergrondse leidingen, bruggen, viaducten, sluizen, golfbrekers enz.
 • De materialen en bouwelementen die in het bouwwerk gebruikt worden, zijn eveneens gedekt en vanaf het moment ze zich op de bouwplaats bevinden.

Belangrijke installaties en technische uitrustingen

 • Sanitaire installaties, centrale verwarming, personen- en goederenliften, telefoon en technische uitrustingen zoals rolbruggen, transformatoren, waterturbines enz.

Tijdelijke installaties en materiaal op de bouwplaats

 • Stellingen, stutten, bekistingen, brugbogen, bouwkeet, woonwagens, bureaus, werkplaatsen, loodsen, opslagplaatsen, hulpbruggen, voorlopige keerdammen enz.
 • Materiaal, bouwmachines of werktuigen die op de bouwplaats gebruikt worden
 • Energieopwekkende installaties, cementsilo’s, betoncentrales, waterreservoirs, graafmachines, kranen, grondwerkmachines, heimachines, zagen, plooimachines enz.

Welke risico’s worden gedekt?

 • De financiële vergoeding van de materiële schade aan de verzekerde eigendommen en goederen, ongeacht de oorzaak (diefstal, schade door weersomstandigheden, brand, …), zelfs fouten van de verzekerden worden vergoed.
 • De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, wanneer naburige gebouwen schade oplopen door verkeerd uitgevoerde werken.
 • Burenhinder, waarmee eventuele schade aan naburige gebouwen bedoeld wordt, die voortkomt uit de werkzaamheden, zelfs al zijn die correct uitgevoerd.

Duurtijd van de waarborg

Vanaf het begin van de werkzaamheden, tot de voorlopige oplevering van een deel of het geheel van het bouwwerk, eventueel uitgebreid met een periode van onderhoud na de voorlopige oplevering.

Wie kan er verzekerd worden?

 • De bouwheer: indien er zich problemen voordoen, kan hij op een snelle herstelling en/of wederopbouw rekenen.
 • De aannemer, de onderaannemer(s) of nevenaannemer(s): zij kunnen het slachtoffer worden zowel van een ongeval, nalatigheid of vergissing van een werknemer of een derde als van externe omstandigheden zoals extreme weersomstandigheden.
 • De architecten en raadgevende ingenieurs: zij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Berekening van de premie

De premie voor een éénmalige polis voor één enkele werf wordt berekend door een premiepercentage toe te passen op het bedrag van de werken. De jaarlijkse premie voor een abonnementsformule voor een aannemer kan berekend worden op de totale waarde van de werken, ofwel op de omzet.
Dit percentage zal onder meer afhangen van:

 • De aard van de werken
 • De grootte van de verzekerde som
 • De duur van de werken
 • De duur van de onderhoudsperiode
 • De aard van de bodem (die bijvoorbeeld een verlaging van de
 • grondwaterstand kan vereisen)
 • Het aantal onder- en bovengrondse niveau’s
 • De te verzekeren personen

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.