Skip to main content

Verzekeringen voor personen

Elke dag nemen we risico.  Vanaf we opstaan tot we gaan slapen, en zelfs tijdens onze slaap zijn we blootgesteld aan risico’s.  Gelukkig maar, want een risicoloos bestaan is een onvervuld leven.

Ook engagement en verantwoordelijkheid geven kleur aan je leven. Jouw handelen raakt het leven van anderen. Hopelijk ten goede, maar de wet van Murphy leert dat een ongeluk nooit alleen komt, de gevolgen ernstig kunnen zijn en ze bovendien altijd op het slechts denkbare moment voorvallen.

Verzekeren is beschermen.  Van jezelf, je naasten en zaken waaraan je belang hecht.  Maar ook van derden die door jou handelen onbedoeld schade kunnen oplopen.

Hieronder vind je meer informatie over een reeks verzekeringen die we belangrijk vinden.  Soms zelfs essentieel.  Want risico’s die je niet kan uitsluiten, maar die je eigenlijk niet aan kan…die moet je simpelweg goed indekken.  Ook dat is verantwoordelijkheid nemen.

Vraag verzekeringsaudit