Skip to main content

Rechtsbijstandverzekering

Heel wat verzekeringspolissen geven u recht op rechtsbijstand mocht u in een juridisch conflict verzeild geraken. Gelukkig maar: kosten voor juridische bijstand lopen snel hoog op. En u wil zich toch kunnen verdedigen?

Bekijk onze expertise

4 redenen waarom wij een afzonderlijke rechtsbijstand adviseren

 

1. Uw eigen verzekeraar kan ook uw tegenpartij zijn

Volgens uw polis hebt u recht op een gratis advocaat, die betaald wordt door de verzekeringsmaatschappij. Dat is uitstekend als uw tegenpartij de bestuurder van een andere wagen is, of het een derde is die u schade heeft berokkend.

Maar wat doet u als uw eigen verzekeraar uw tegenpartij wordt en u het niet eens bent met het expertiseverslag of met diens begroting? Of met hun kijk op de aansprakelijkheidsvraag? Hoe zeker bent u dan dat uw advocaat écht onafhankelijk is en voor ù werkt? Hij wordt tenslotte door de tegenpartij (uw verzekeraar) betaald …

2. Uw verzekerd kapitaal moet hoog genoeg zijn

De meeste brand-, auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen met een clausule voor rechtsbijstand, leggen forse beperkingen op het verzekerde bedrag. Dat wil zeggen dat u wel recht hebt op een advocaat, maar dat die nauwelijks prestaties voor u kan leveren. Zeker in complexe dossiers is dat onaanvaardbaar.

3. Wat met uw andere conflicten?

Heel wat juridische conflicten kunnen ontstaan buiten de context van een specifieke polis: strafzaken, contractuele geschillen, erfenisdisputen, fiscale en administratieve geschillen, conflicten met betrekking tot vruchtgebruikconstructies of arbeidscontracten, … In al die dossiers is de nood aan bijstand van een ervaren en deskundige advocaat erg hoog. Maar die advocaten kosten ook veel geld.

4. Wat indien u een akkoord wenst te bekomen zonder rechtbank?

Uw rechtsbijstandsverzekering omvat ook een luik pre-juridische bijstand. Dat geeft u recht op bijstand door gespecialiseerde juristen, laat u toe een minnelijke expertise te organiseren of documenten te vertalen, … allemaal om een procedureslag te vermijden. Ook die kosten lopen anders snel hoog op.

Samengevat: rechtsbijstand als verlengstuk van DOM

We beschouwen het als onze taak om u zo goed mogelijk te omringen als u schade geleden hebt. Maar onze daadkracht is beperkt en eindigt op het moment dat een conflict een juridische vorm aanneemt. Op dat moment moet u kunnen terugvallen op een kwaliteitsvolle advocaat. Die samen met u en ons een uitstekend team vormt.

Bij DOM raden we u een rechtsbijstandsverzekering van DAS of Euromex aan.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.