Skip to main content

Beleggingen voor personen

Wanneer het onderwerp “beleggingen” wordt aangesneden, verzanden adviesgesprekken al snel in ofwel technische uiteenzettingen. Ofwel wordt alles verengd tot een (ordinaire) product voorstelling. Allebei gaan ze echter voorbij aan wat volgens ons de essentie is in elk beleggingsgesprek: de klant zelf en diens persoonlijke wensen en verwachtingen.

Natuurlijk bemiddelt DOM in verzekeringsoplossingen.

Maar bij ons bent u het vertrekpunt, niet het product.

Daarom begrijpen we graag éérst jouw specifieke context, brengen we je verschillende beleggingsdoelen helder in beeld en houden deze ook duidelijk gescheiden. We bepalen jouw risicobereidheid om het beleggingsdoel te bereiken.  Pas dàn werken we een concreet advies uit, gebruik makende van

moderne tools en flexibele (hybride) producten bij betrouwbare verzekeraars met een geloofwaardige en ambitieuze langetermijnstrategie.

Uw persoonlijk risicoprofielOnze visie