Skip to main content

TAK 23

Omwille van de lage rentevoet op spaarboekjes verliest uw geld zijn koopkracht. Het ideale moment om in te stappen in een TAK 23-verzekering. Hierbij wordt uw geld belegd in fondsen om zo te genieten van de stijgende beurzen. Hieronder vindt u de vier belangrijkste voordelen van een TAK 23-verzekering.

Bekijk onze expertise Lees meer over beleggingsopties

Hoger rendementspotentieel

Het hogere rendementspotentieel vloeit voort uit het feit dat de beleggingsfondsen geen rendement garanderen. In tegenstelling tot TAK 21, waar er kapitaalsgarantie is, profiteert u hier beter van stijgende markttendensen. Wil dit dan zeggen dat het onveilig is?

Neen, er bestaan ook beleggingsfondsen die nagenoeg dezelfde veiligheden nastreven dan een TAK 21. Door géén garantie te geven, zijn ze vrijer om in te spelen op marktveranderingen. Dit helpt om op een erg constante manier toch nog reële rendementen neer te zetten, weliswaar zonder officiële kapitaalgarantie, maar met kapitaalbescherming!

Flexibiliteit

U kiest zelf in welke fondsen u investeert. Verandert uw voorkeur of wijzigen de (markt)omstandigheden? Dan kan u deze fondsenmix heel eenvoudig wijzigen!

Dit is erg belangrijk in deze steeds sneller veranderende tijden. Indien de beurs een mindere periode kent, verkoopt u gemakkelijk uw deelbewijzen en plaatst u al uw geld in een fonds dat enkel cash aanhoudt en dus gelijkwaardig is aan een spaarrekening. Na de woelige periode kunt u dan opnieuw beleggen, zonder een groot verlies gekend te hebben.

U zit dus niet vast. Integendeel, uw geld is mobiel.

Transparant

Transparantie is voor ons een essentiële voorwaarde bij onze partnerkeuze! Geen verborgen kosten, geen verdoken clausules, … Wij leggen alle kaarten op tafel. Bij dit niveau van transparantie is het essentieel om –vooral in mindere periodes– de oorspronkelijke beleggingshorizon en overtuigingen goed vast te houden, en niet mee te gaan in de waan van de dag. Want dan wordt beleggen een “losers-game”. Een minimale beleggingshorizon bedraagt vijf jaar.

Fiscaliteit

Wanneer u een deel van uw geld wenst op te nemen of zelfs uw contract wenst te beëindigen, dient u geen 30% roerende voorheffing te betalen op dit bedrag. Dit is een belangrijk onderscheid tussen TAK 23 en TAK 21, waarbij de vrijstelling van roerende voorheffing niet altijd geldt.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.