Skip to main content

Roerende voorheffing

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de roerende voorheffing op interesten 30% (voordien 27%).

Voor TAK 21-verzekeringen – beleggingsverzekeringen met kapitaalsgarantie en gewaarborgd rendement – geldt deze voorheffing enkel bij opnames binnen de acht jaar. Raakt u voor minstens acht jaar uw reserves niet aan, dan betaalt u geen roerende voorheffing. Hetzelfde geldt wanneer een overlijdensdekking van 130% is opgenomen in de verzekering. Kortom, bij opnames binnen de acht jaar (zonder bijkomende overlijdensdekking) is de 30% roerende voorheffing van toepassing.

Voor TAK 23-verzekeringen – beleggingsverzekeringen zonder kapitaalsgarantie (beleggingsfondsen) – geldt deze roerende voorheffing niet.

Bekijk onze expertise

Hoe wordt deze voorheffing nu berekend?

Voor TAK 21-verzekeringen wordt de 30% roerende voorheffing berekend op het rentebestanddeel van de opname. Om dit rentebestanddeel te berekenen, gaat de overheid uit van een fictief rendement van 4,75% per jaar.

Voorbeeld

Stel dat u €10.000 heeft om te investeren en u twijfelt tussen een obligatie en een TAK 21-verzekering. In de veronderstelling dat beide formules u een jaarlijks rendement van 2% opleveren, betaalt u bij een volledige opname in jaar 2:

€120 indien obligatie vs. €8,40 indien TAK 21

De cijfers spreken voor zich … en zetten de voordelen van een TAK 21-verzekering nog eens in de verf.

Bereken hier uw roerende voorheffing.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.