Skip to main content

Belegbaar bedrijfsvermogen

Beschikt uw bedrijf over financiële buffers, dan probeert u ze logischerwijs (goede huisvaderprincipe) financieel te laten groeien.  Bij deze vaak een moeilijke evenwichtsoefening tussen liquiditeit enerzijds en rentabiliteit anderzijds kunnen wij u helpen

Niet enkel vennootschapsbuffers kunnen potentieel belegd worden.  Dat geldt ook voor ‘liquidatiereserves in wacht’.   Wanneer een deel van de bedrijfswinst als dividend wordt uitgekeerd, is daarop ook roerende voorheffing verschuldigd. Dit tarief bedraagt standaard 30%.

Bekijk onze expertise

Maar in een aantal gevallen geldt een veel lager tarief :

TariefType
30%Standaard tarief
20%Liquidatiereserves vanaf 2018 en uitkering binnen 5 jaar
17%Liquidatiereserves voor 2018 en uitkering binnen 5 jaar
10%Aanleggen van liquidatiereserve
5%Liquidatiereserves uitkering na 5 jaar
0%Liquidatiereserves uitkering bij vereffening

In KMO’s is het stelsel van de ‘liquidatiereserve’ erg populair.  In dit stelsel worden dividenden aan slechts 15% roerende voorheffing blootgesteld : 10% bij toekenning van het dividend +  5% bij uitkering na minimaal 5 jaar.  Voorwaarde voor deze gunstigere fiscaliteit is dat het dividend minimaal 5 jaar in de vennootschap blijft en pas daarna mag worden uitgekeerd.

5 jaar is best een langer periode.  Laat je deze liquidatiereserves-in-wacht gewoon op de bedrijfsrekening staan, dan verliezen ze waarde (kosten, inflatie) gezien de afwezigheid van een reëel rendement op bankrekeningen op dit ogenblik.

Ontdek de voordelen van een kapitalisatiecontract

Voor gelden met een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar bestaan er wel degelijk alternatieven die rendementsperspectieven bieden.  Bij de keuze van een passend beleggingsinstrument, raden we je aan om voldoende aandacht te besteden aan de fiscale behandeling ervan.  Kies je voor een bancaire oplossing, dan gelden heel andere spelregels dan wanneer je kiest voor een verzekeringsformule !

Ontdek de voordelen van een kapitalisatiecontract onder de vorm van:

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor bedrijven :  verzekerenemployee benefitsvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.