Skip to main content

Langetermijnsparen

Fiscaal langetermijnsparen was lange tijd een schitterende spaarformule voor wie weinig of geen leningslasten aftrok in de personenbelasting. Door opeenvolgende fiscale wijzigingen sinds 2015 werd deze spaarformule steeds breder toegankelijk en dat kan ook voor u goed nieuws zijn.

Bekijk onze expertise Bereken hoeveel premie je mag storten

Loopt uw leningslast stilaan af of leende u na 2015 ?

Ontdek dan de voordelen van langetermijnsparen en betaal minder belastingen !

Het fiscaal langetermijnsparen laat al wie in België belastingen betaalt toe om een extra aanvullend pensioen bijeen te sparen tegen de leeftijd van 65 jaar en 30% fiscaal voordeel te genieten op de spaarpremie.

De fiscale ruimte is bovendien een heel stuk hoger dan deze van het klassieke pensioensparen. Hoeveel u mag storten wordt berekend in functie van uw netto belastbaar inkomen en dat maakt  het allemaal iets complexer.

Voor wie een hypothecaire lening afsloot voor 2015 werden ook de leningslasten in deze fiscale korf afgetrokken incl. de woonbonus, waardoor deze fiscale formule in de praktijk enkel mogelijk bleek voor de happy few. Met de afschaffing van de woonbonus in 2015 kregen plots al heel wat meer mensen ruimte voor het langetermijnsparen. Voor wie zijn hypotheeklening afsloot vanaf 2016 komt het langetermijnsparen helemaal op kruissnelheid, omdat de leningslasten niet meer in deze fiscale korf worden afgetrokken.  

“Only in Belgium” horen we u denken en dat klopt.

Daarom ontwikkelden wij een eenvoudige rekentool waarmee u snel kan  becijferen of u in aanmerking komt voor het langetermijnsparen, hoeveel u juist mag storten en hoeveel fiscaal voordeel het u oplevert. Klik hier om de rekentool te openen.

Wil u daarna een concreet aanbod ? Mail het resultaat van de rekentool dan even door naar life@domnv.be.

 

Productkenmerken

Langetermijnsparen
Maximale jaarpremie 2024 € 183,60 + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen
Absoluut maximum = € 2.450
Premietaks 2%
Belastingvermindering op de gestorte premie 30% belastingvermindering, te verhogen met gemeentelijke opcentiemen
Parafiscale afhoudingen op einddatum Geen
Belasting op einddatum 10% op de reserves op 60 jaar (geen gemeentelijke opcentiemen)
Fiscaal netto rendement op jaarpremie 19%

(= 30% belastingvermindering + 7% gemeentelijke opcentiemen – 2% instapkost – 2% premietaks – 10% eindbelasting)

In dit rekenvoorbeeld maken we deze kenmerken voor u concreet.

Langetermijnsparen
Maximale jaarpremie 2024
waarvan netto gespaard (na taksen en kosten)
€ 2.450
€ 2.353
Belastingvermindering € 786
Werkelijk voordeel (na alle afhoudingen, taksen en kosten) € 454 of  19%

 

Het fiscaal voordeel loopt door na uw 65e

Waar het pensioensparen stopt op uw 65e, kan u ervoor kiezen om deze fiscaal voordelige spaarformule wèl langer aan te houden ! Enige vereiste is dat u uiterlijk op uw 64e start met langetermijnsparen.

Net als bij het klassieke pensioensparen wordt de eindfiscaliteit afgerekend op uw 60e verjaardag, op voorwaarde dat het contract dan al minstens 10 jaar loopt. Dat betekent dat u ook in het langetermijnsparen op alle stortingen na uw 60e dus geen eindbelasting meer betaalt, terwijl u wel geniet van het volledig fiscaal voordeel.

 

Hoe berekent u uw premie langetermijnsparen ?

Het bedrag dat u maximaal kan sparen in langetermijnsparen hangt samen met

  1. uw netto belastbaar inkomen
  2. en in sommige situaties met uw leningslast (zie verder).

Weet dat vanaf een netto belastbaar inkomen van 37.773 euro per jaar u het maximale bedrag van 2.450 euro kan inbrengen in uw belastingaangifte. Brengt u ook de kosten van een woonlening in mindering, dan onderscheiden we volgende drie situaties :

U heeft uw lening afgesloten voor 2015

Indien u een lening hebt afgesloten voor 2015, dan brengt u de leningslast in dezelfde fiscale korf in als het langetermijnsparen. Als de leningslast de korf volledig vult – wat vaak het geval is – dan is er geen ruimte meer voor de premie van het langetermijnsparen.

U heeft uw lening afgesloten in 2015

Voor wie een lening heeft afgesloten in 2015 geldt de verlaagde woonbonus. Dit betekent dat de fiscale korf tot slechts 1.520 euro ingevuld kan worden met uw leningslast. Het resterende bedrag kan u verder invullen met langetermijnsparen, zodat u in totaal op 2.450 euro (fiscaal maximum) uitkomt. Opnieuw is ook hier uw inkomen van belang.

U heeft uw lening afgesloten na 2015

De belastingaangifte is vanaf 1 januari 2016 uitgebreid. Financiert u uw woning met een lening afgesloten na 2015 ? Dan kan u vanaf heden in functie van uw inkomen een langetermijnsparen afsluiten voor een maximaal bedrag van 2.450 euro. Er wordt dus geen rekening gehouden met de leningslast.

Documenten

Hieronder enkele nuttige of belangrijke documenten over de formules Langetermijnsparen van enkele van onze partnermaatschappijen :

AthoraBaloiseNN InsuranceVIVIUM
InformatiefichesInformatiefiche Save PlanInformatiefichesInformatiefiches
Informatiefiche Save Plan - Bijlage

We zoeken met u samen naar de ideale oplossing voor uw situatie. We staan u dan ook graag met raad en daad bij om alle mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.