Skip to main content

Sociaal VAPZ

Als ondernemer kan u genieten van een unieke verzekeringsformule : het “Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen”, afgekort “Sociaal VAPZ”. Fiscaal is dit een van de meest interessante spaarformules. Het is de voordeligste manier om een aanvullend pensioen op te bouwen en ze komt bovenop de andere fiscale spaarformules als pensioensparen, LT-sparen en het RIZIV-VAPZ.

Bekijk onze expertise

Elke situatie is anders, DOM vergeleek voor u de markt

Wie heeft recht op een Sociaal VAPZ?

Elke zelfstandige, zaakvoerder, vrije beroeper, … die sociale bijdragen betaalt, heeft recht om een Sociaal VAPZ op te starten.

Het idee is wel dat, hoe meer sociale bijdragen u betaalt, hoe meer u mag sparen en dit met een maximum van 4.562,82 euro (anno 2024).

Wat zijn de voordelen?

U mag in 2024 op jaarbasis tot 4.562,82 euro storten in een sociaal VAPZ. Bovendien mag u deze premie als beroepskost in mindering brengen in uw belastingaangifte, waardoor u een fiscaal voordeel geniet dat gelijk is aan uw hoogste belastingsvoet. En dat is in België al snel meer dan 50% !

De premie mag in één keer worden gestort, maar spreiding per kwartaal of per maand is perfect mogelijk.

10% van de gestorte premie gaat naar een reeks “solidaire waarborgen” (zie verder). De rest kunt u vrij besteden aan de waarborgen die u wil verzekeren :

  • Opbouw van een aanvullend pensioen
  • Verzekering van een minimaal kapitaal bij vroegtijdig overlijden
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  • Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Een uitkering bij diagnose van een “ernstige aandoening”

Solidaire waarborgen

Wetgeving bepaalt dat een sociaal VAPZ een “sociaal luik” moet bevatten waar minimaal 10% van de jaarlijkse premie aan wordt besteed. In ruil geniet u als klant een reeks waarborgen waarvoor geen enkele medische formaliteit wordt vereist. Of nog : iedereen wordt verzekerd in deze waarborgen zonder uitsluitingen en zonder bijpremies !

Veel voorkomende “solidaire waarborgen” zijn bijvoorbeeld :

  • Premievrijstelling bij invaliditeit
  • Rente bij overlijden
  • Premievrijstelling bij moederschapsrust
  • Uitkering bij ernstige ziekte

Maar vergis u niet : de samenstelling van dit sociaal luik verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Het is dan ook belangrijk om hier even bij stil te staan, en die verzekeraar te kiezen de het best bij uw situatie past.

We maken het u graag gemakkelijk, en maakten voor u een glasheldere marktvergelijking.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.