Skip to main content

VAPZ

Wenst u als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen? Dan is de meest interessante formule het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’ of VAPZ. Er zijn twee soorten: de gewone VAPZ en het sociaal VAPZ. Hiermee bouwt u niet enkel een pensioen op, maar beschermt u ook uw nabestaanden tegen het risico van een vroegtijdig overlijden. Arbeidsongeschiktheid kan u eveneens in deze polis indekken.

Bekijk onze expertise Handleiding MY CAREER Handleiding MY PENSION

wist je dat je deze spaarformule ook kan gebruiken voor vastgoed-doelen ?

Wie kan de polis afsluiten?

  • De zelfstandige in hoofdberoep (mits betaling van sociale bijdragen)
  • De zelfstandige in bijberoep (mist betaling van sociale bijdragen)
  • De startende zelfstandige
  • De meewerkende echtgeno(o)t(e) met volledig statuut

De voordelen van het gewone VAPZ

Pensioenopbouw

U kan jaarlijks, maandelijks of per trimester een som opzij zetten. Hierdoor wordt er tegen de pensioenleeftijd een mooi kapitaal gevormd.

Fiscaal voordeel

Jaarlijks kunt u de gestorte premies fiscaal in mindering brengen. U mag de premies aftrekken van uw belastbaar inkomen, waar ook de sociale zekerheid op berekend wordt. Hierdoor dalen deze ook. Door deze voordelen loopt uw fiscale optimalisatie in de personenbelasting op tot een mooie 65%.

Gespaard bedrag

In principe kiest u zelf uw VAPZ-premie. De minimale jaarpremie is 100 euro. De jaarpremie stemt overeen met 8,17% van uw (geïndexeerd) netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden (d.i. ook de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen). Het wettelijk geïndexeerd maximum bedraagt 3.965,77 euro per jaar (anno 2024). Kiest u liever voor een forfaitair bedrag? Dat kan ook, zolang u maar bovenstaande grenzen respecteert. Wij hebben de tools en kennis om samen met u te bekijken wat ideaal is.

Aanvullende waarborgen

Het is steeds mogelijk uw pensioenplan uit te breiden met extra waarborgen. Deze kunnen een indekking zijn voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het geeft u een goedkoper tarief en de premies zijn aftrekbaar als beroepskost. Zo scoort u tweemaal.

Het Sociaal VAPZ versus de gewone VAPZ

Bent u loontrekkende arts, kinesist, apotheker, tandarts, logopedist of zelfstandige verpleegkundige en ontvangt u een RIZIV bijdrage, dan komt u in aanmerking voor het sociaal VAPZ.

  • Het fiscale voordeel ligt 15% hoger, dit omdat u 15% meer premie mag storten in het sociaal VAPZ.
  • Op het einde van de rit zal u meer pensioenkapitaal hebben opgebouwd. U mag meer sparen en er gaat slechts 10% van de premie naar de bijkomende solidariteitswaarborgen.
  • Er zijn extra solidariteitswaarborgen bij een sociaal VAPZ, deze verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij.

Het is belangrijk de correcte verzekeraar te kiezen zodat u zeker niet in de kou blijft staan.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.