Skip to main content

RIZIV-VAPZ

Als geconventioneerde zorgverlener hebt u elk jaar de mogelijkheid om sociale voordelen toegekend te krijgen van het RIZIV. Het zou te gek zijn deze teruggave te laten schieten. Op die manier hebt u de mogelijkheid uw pensioen op te krikken alsook een basisdekking gewaarborgd inkomen te voorzien. Als specialist ter zake is DOM perfect geplaatst u de nodige info te bezorgen.

Bekijk onze expertise

wist je dat je deze spaarformule ook kan gebruiken voor vastgoed-doelen ?

Waarom hebt u recht op een RIZIV-toelage?

De bedoeling is natuurlijk om geconventioneerd werken aan te moedigen. Met een stijgende zorgfactuur is onze maatschappij niet gebaat. Daarom krijgen zorgverstrekkers, die zich verbinden volgens de barema’s te werken een extra stimulans. Deze stimulans gebruikt u om een noodzakelijk aanvullend pensioen op te bouwen. Ook een tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid is voorzien. Zo kan u, uzelf en uw naaste familie beschermen tegen inkomensverlies.

Welke voordelen kan u genieten?

Zoals reeds gezegd kan u de RIZIV-toelage gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen, maar ook een gewaarborgd inkomen. De contracten voorzien tevens een kapitaal bij overlijden. Uw dotatie wordt vervolgens uitbetaald in een lopend contract gewaarborgd inkomen of RIZIV-VAPZ.

Onze specialisten vergeleken de verzekeringsmarkt voor dit type contracten en stellen (nog steeds!) grote verschillen vast. Het loont dus absoluut de moeite om bij uw keuze hier even bij stil te staan.

Wie heeft recht op een RIZIV-VAPZ?

De meeste zorgverstrekkers (medische en paramedische beroepen) genieten intussen van de voordelen van dit stelsel.  Om de RIZIV-dotatie effectief te ontvangen, moet u voldoende prestaties verricht hebben binnen de RIZIV-conventie, en u moet de dotatie tijdig hebben aangevraagd. Hieronder kan u per type beroep nakijken welke voorwaarden gelden en om welk bedrag het juist gaat.

Documenten

Hieronder enkele nuttige of belangrijke documenten over de formules RIZIV-VAPZ van enkele van onze partnermaatschappijen :

BaloiseVIVIUM
Informatiefiche RIZIV-VAPInformatiefiche RIZIV-VAP
Brochure RIZIV

Gerelateerde pagina’s

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.