Skip to main content

Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Dat zelfstandigen na een uitdagende carrière worden geconfronteerd met een totaal ontoereikend wettelijk pensioen (vaak < 1.000 euro per maand!) is genoegzaam bekend. Om hen te helpen deze enorme pensioenuitdaging aan te gaan, werd op 1/7/2018 voor deze beroepsgroep een bijkomende spaarformule gecreëerd : de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Bekijk onze expertise Handleiding MY CAREER Handleiding MY PENSION

wist je dat je deze spaarformule ook kan gebruiken voor vastgoed-doelen ?

Met de POZ wordt een belangrijke discriminatie weggewerkt tov werknemers en bedrijfsleiders. Deze kunnen immers al vele jaren een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via hun werkgever (groepsverzekering) of eigen bedrijf (IPT). Zelfstandigen zonder vennootschap bleven ondanks de enorme pensioenuitdaging verstoken van zo’n fiscaal gesteunde spaarformule…tot de introductie van de POZ op 1/7/2018.
En net zoals bij de groepsverzekering en de IPT, is ook de POZ :

  • Altijd combineerbaar met fiscaal Pensioensparen en LT-sparen
  • In principe ook cumuleerbaar met een (Sociaal-) VAPZ en RIZIV-VAP, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de spelregels van de 80%-regel. Omdat voor een zelfstandige zonder vennootschap het begrip ‘Loon’ echter niet bestaat, en ook omdat de impact van deze nieuwe spaarformule op de begroting niet te groot mocht zijn, werd een afgeleide (erg complexe) vorm van de 80%-regel bedacht.

Wie kan een POZ afsluiten ?

In principe kan elke zelfstandige zonder vennootschap een POZ onderschrijven, op voorwaarde dat de 80%-regel aangeeft dat er nog een ‘pensioen-terugval’ is voor de zelfstandige in kwestie.
Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor een POZ, net als zelfstandige helpers of een meewerkende echtgeno(o)t(e)

De voordelen van een POZ

  • 30% fiscaal voordeel op de gestorte premie
  • Mogelijkheid tot het storten van een zogenaamde ‘backservice’. Dit zijn vaak relatief hogere bedragen als rechtzetting voor te-lage pensioenopbouw in het verleden
  • Het is mogelijk om ook aanvullende verzekeringsdekkingen (overlijden, arbeidsongeschiktheid, ongeval, ernstige aandoening) op te nemen in een POZ.
  • Vrije keuze qua spaarvorm tussen zowel Tak21 (kapitaalgarantie) als Tak23 (fondsen). Ook combinaties van beide (vb 50% Tak21 en 50% Tak23) zijn toegelaten !

Het fiscale- en parafiscale regime van de POZ is echter minder gunstig dan deze van de andere fiscale spaarvormen voor zelfstandigen zonder vennootschapHet is dus aangewezen om éérst te optimaliseren via VAPZ (en voor medische beroepen ook een RIZIV VAP) . Heb je nog financiële ruimte over, start dan een fiscaal pensioensparen. Op de derde plaats komt het fiscaal LT-sparen dat fors aan populariteit won de voorbije jaren. En als sluitstuk is er de POZ.

Gezien de pensioenuitdaging is het slim om deze 4 fiscale spaarvormen slim te combineren, en eventueel aan te vullen met een niet-fiscaal spaarplan of beleggingsplan.

Opvolging, overzicht en inzicht ?

Onze specialisten beschikken over zowel de kennis alsook de modernste tools om ook voor jouw de mogelijkheden in POZ te becijferen.

Daarvoor gebruiken we e-GOR, een state-of-the-art online platform waarin we samenwerken met jouw boekhouder zodat je zeker bent van vlotte jaarlijks opvolging en verlost bent van de administratieve last daarvan.
In e-GOR zit jijzelf aan het stuur : je kan 24/7 aanloggen, krijgt actuele inzichten in je volledige pensioendossier als zelfstandige. Maar ook in andere verzekeringsthema’s zoals ‘overlijden’, ‘arbeidsongeschiktheid’, de hoeveelheid risico die je neemt in je spaarplannen enz.

Samen met je boekhouder bereiden wij alles voor. Jij neemt de beslissingen, in volle vertrouwen, snel en efficiënt.

Documenten

Hieronder enkele nuttige of belangrijke documenten over de formules IPT van enkele van onze partnermaatschappijen :

BaloiseNN InsuranceVIVIUM
Informatiefiche POZInformatiefiche POZInformatiefiche POZ
Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden
Fondsengamma tak 23 Scala zelfstandigenBrochure POZ
Tak 23 beheersreglement Scala
Brochure voor Zelfstandigen

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.